Segona jornada del Debat de Política General Insular 2022

Segona jornada del Debat de Política General Insular 2022

Comunicació i premsa
20 d'octubre
9,30 h

C/ Palau Reial, 1 (sala de plens)

El Consell de Mallorca celebra la segona jornada del Debat Política General Insular 20022