El Consell de Mallorca realitzarà més de 200 activitats per potenciar la millora del reciclatge en els municipis

El Consell de Mallorca realitzarà més de 200 activitats per potenciar la millora del reciclatge en els municipis

(28/03/2023)

Aurora Ribot: «hem de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de reduir al màxim la generació de residus»

El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient llança un nou servei d’assessorament, gestió i realització d’activitats diverses als municipis per potenciar la seva gestió de residus. Es dissenyarà una campanya dirigida a tot el públic en general a través d'activitats innovadores i creatives que siguin lúdica-pedagògiques les quals faciliten l'exposició i visibilitat.

Entre els objectius a assolir se'n destaquen els de promoure el coneixement del cicle dels productes, els seus inconvenients i les seves implicacions ambientals. Valorització dels residus com a recursos i crear consciència sobre la importància de prendre avantatge d'ells per evitar el malbaratament. Facilitar un canvi progressiu d'hàbits i actituds cap a la separació dels residus. Promoure la preservació del medi ambient i desenvolupar un esperit crític, per generar habilitats i l'autonomia per a participar activament en la millora de la nostra societat.

L’actuació es centrarà en fomentar a través del joc la separació dels residus, així com informació relacionada amb el reciclatge, el tractament dels residus i altres aspectes que es puguin considerar per al correcte desenvolupament de la campanya. Per un costat s’animarà als visitants a participar en les activitats, i per altra banda, s’informarà a la ciutadania sobre els avantatges de la separació dels residus.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha volgut destacar que «hem de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de reduir al màxim la generació de residus, i cal donar a conèixer els reptes associats a la seva gestió i tractament. La ciutadania ha de tenir més informació i coneixements sobre aquesta gestió a l’illa, perquè se sensibilitzi i s’impliqui en la prevenció i reducció d’aquests residus. Tots i totes hem de voler una illa més neta i habitable». En aquest sentit, la consellera Ribot ha afegit que «des del departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, continuarem assessorant els ajuntaments de Mallorca i proporcionant-los eines per facilitar una tasca que és de tothom: la separació correcta dels residus».

A més, hi haurà tota una sèrie d’activitats d’educació ambiental per tal d’afavorir la participació dels més petits, aprenent i jugant per a conèixer quins residus es poden depositar a les diferents fraccions, quin és el tractament d’aquests residus i quins són els residus erronis més comuns que trobem dins cada fracció. Consisteixen en activitats de sensibilització per a treballar i conèixer quins productes es consumeixen en la nostra societat, on han de dipositar-i la importància i implicacions en
no fer-ho.

Per la seva banda, el director insular de Residus, Juan Carrasco, ha explicat que «la separació en origen requereix una participació activa de les persones i la conscienciació ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva per al reciclatge posterior. Per això, des de la Direcció Insular de Residus volem donar la màxima difusió a aquests tallers perquè reciclar i fer-ho bé serveix per a molt».

La metodologia d’aquest nou servei d’educació ambiental se centra en l'aprenentatge a través de la vivència i l'experiència, la presa de decisions, l'aplicació de coneixements en diferents situacions i, per tant, sorgeix d'una educació transformadora en la qual es pretén que els participants siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge.

Aquest procés de transformació no es pot assolir sense la complicitat de les diferents administracions, per aquest motiu, és de vital importància comptar amb el compromís d’entitats, persones i organitzacions. Amb l’objectiu de fomentar la participació activa de les administracions locals en aquest procés de canvi, el Consell de Mallorca segueix treballant per oferir alternatives més sostenibles, integradores i respectuoses amb el context territorial que ens envolta.

Més informació: https://web.conselldemallorca.cat/gestio-de-residus