Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Sala de premsa

Convocatòries de premsa

Totes

Mallorca publica l'Ordre de Vedes per a la temporada 2024-2025 amb un calendari més ampli de caça

Mallorca publica l'Ordre de Vedes per a la temporada 2024-2025 amb un calendari més ampli de caça

(23/05/2024)

El conseller Pedro Bestard ha assenyalat que “per primera vegada posem en valor als caçadors i la seva contribució en la preservació ambiental”

El Butlletí Oficial de les illes Balears (BOIB) ha publicat avui l'Ordre de Vedes per a la temporada 2024-2025, en el qual s'estableixen els períodes hàbils i les espècies cinegètiques que es posaran caçar a Mallorca.

El conseller de Medi Ambient, Medi rural i Esports, Pedro Bestard, ha assegurat que "el nostre compromís amb el món rural i cinegètic és evident. El sector cinegètic és un instrument eficaç per al control de les poblacions animals, la millora de les economies del medi rural i la preservació de les espècies en risc. El sector cinegètic contribueix a generar activitat i ocupació, a més de ser una eina per a la conservació de la biodiversitat".

“Aquesta ordre de vedes marca un abans i un després. Per primera vegada posem en valor als caçadors i la seva contribució en la preservació ambiental. Era de justícia escoltar-los. La caça ha existit sempre, des de moments immemorables i és una activitat que contribueix a l'equilibri natural, la biodiversitat, el benestar animal i el desenvolupament rural”, ha afegit Pedro Bestard.

El conseller de Medi Ambient ha afegit que “era necessari que les directrius europees no s'utilitzessin únicament per a restringir la caça, cosa que s'havia fet fins ara, sinó que també s'han d'emprar per a prorrogar la caça d'algunes espècies”.

Pedro Bestard, ha manifestat que “era necessari que les directrius europees no s'utilitzessin únicament per a restringir la caça, cosa que s'havia fet fins ara, sinó que també s'han d'emprar per a prorrogar la caça d'algunes espècies”.

Cal assenyalar, que el Consell de Caça de Mallorca, que depèn del Departament de Medi Ambient, Medi rural i Esports del Consell de Mallorca, va aprovar fa unes setmanes per unanimitat aquests canvis significatius en la nova ordre de vedes complint amb els requisits que marquen les directrius europees. Aquesta trobada va congregar a membres del sector cinegètic, ambiental i rural de l'illa, a més de diverses entitats agràries, entre elles ASAJA i Mallorca Rural.

Informació de l'Ordre de Vedes

D'aquesta manera, la publicació oficial en el BOIB registra la següent informació relativa a l'Ordre de Vedes per a la temporada 2024-2025:

• El conill es podrà caçar amb escopeta, arc, o ocells de falconeria, sense cans ni elements auxiliars a partir del diumenge 23 de juny. Des del dia 25 de juny es podrà caçar amb la modalitat tradicional de cans eivissencs. La caça del conill estarà permesa fins a dia 1 de desembre i serà prorrogable fins a 29 de desembre amb l'autorització del titular del vedat.
• La caça de la llebre amb les modalitats de falconeria i cans llebrers estarà permesa igual que l'any anterior. En aquesta temporada es permetrà la caça de llebres amb escopeta únicament, durant els dies 18 i 25 d'agost, amb una captura màxima d'una llebre per caçador i dia. A més, en cas que qualsevol raça de ca de caça capturi una llebre accidentalment es permetrà que el caçador pugui portar-la-hi amb si. El director insular de caça Sebastià Perelló ha explicat que “és una llàstima que si un ca captura accidentalment una llebre, el caçador l'hagi de rebutjar, ja que això va en contra de la filosofia de qualsevol caçador”.
• Es manté la moratòria de caça de la tórtora europea una temporada més, i es veden dues espècies d'ànneres: coer i el moretó de plomall, a causa de la regressió d'aquestes poblacions tant a nivell europeu com a nivell local.
• A més, enguany no es permetrà la caça de tórtora turca, ja que no és considerada espècie cinegètica a Espanya per raons administratives i a l'espera de la inclusió d'aquesta espècie que genera danys en els annexos corresponents de la normativa europea.
• La temporada de caça del colom s'iniciarà el dia 1 de setembre, coincidint amb el primer dia de caça en règim general permès per la Comissió Europea per aquesta espècie.
• S'estableixen tres dates de finalització de temporada: el 26 de gener per a totes les espècies cinegètiques d'ànecs, cegall, fotja, perdiu (excepte la modalitat de perdiu amb reclam), faisà, tord burell i grívia; el 9 de febrer per al tord comú, tord cellard, estornell, cega, colom i tudó; i finalment per a les modalitats tradicionals de caça de perdiu amb reclam i de tord amb coll, el 10 de febrer.