Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

“La nova planta de TIRME ens permetrà fer un tractaments de la matèria orgànica més eficient” afirma la vicepresidenta segona i consellera de Sotenibilitat i Medi Ambient Aurora Ribot

“La nova planta de TIRME ens permetrà fer un tractaments de la matèria orgànica més eficient” afirma la vicepresidenta segona i consellera de Sotenibilitat i Medi Ambient Aurora Ribot

(04/10/2019)

“Aquesta nova línia de treball treu un compostatge de molta qualitat que reverteix en el camp mallorquí” ha afirmat Aurora Ribot durant la seva visita a les instal-lacions del servei públic insular a Son Reus.


Ribot ha afirmat que al Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient “fem feina per conscienciar a les persones de la importància de la separació en origen perquè d’aquesta manera el procés de reciclatge es pugui dur a terme de la manera més efectiva possible”. En aquesta nova línia de treball s’estan ultimant les proves per a que entri en ple funcionament la nova planta a Tirme. Gràcies a aquesta modernització la planta d’Ariany ha deixat de rebre llots i els seus veïnats no patiran les molèsties que això ha ocasionat. Aquesta tecnologia és la que està previst que acabi sent la mateixa que s’utilitzarà en totes les plantes de compostatge que hi ha a Mallorca.

Actualment, el 61 per cent dels residus que són incinerats en aquesta planta pertanyen a fraccions reciclables i que es podrien reaprofitar si haguessin estat dipositats en contenidors concrets per a cada material. Per això es tan important el correcte destriament de la matèria, que els contenidors que posen els municipis siguin els adients i que la ciutadania faci una correcte separació. Des de l’any 2015 en què s’incinerava el 79 per cent de reciclables la xifra es redueix al 61 dit abans.
Aurora Ribot ha afegit: “En aquesta lluita hi estem totes, administració i ciutadania. Totes hi hem de col•laborar i treballar. Cada vegada més, el correcte reciclatge és importantíssim”

El servei públic insular té un sistema integral de residus que fa el tractament d’un gran volum de deixalles durant tot l’any amb la gravetat del problema de l’estacionalitat que es viu a l’estiu quan aquesta gestió es multiplica per tres.

L’ activitat principal és el tractament de residus urbans originats a l’illa de Mallorca i els aprofita per a produir electricitat que s’envia a la xarxa. que donarien electricitat a l’equivalent a 53.000 vivendes.
A més, de manera conjunta amb els ajuntaments, es vol millorar la gestió dels contenidors on es tiren els envasos i que posteriorment es duen a la planta de selecció o triatge de Tirme perquè siguin redirigits a la planta de reciclatge corresponent.