Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

130 nous usuaris s’han acollit al programa ERGON durant el primer semestre de 2015

130 nous usuaris s’han acollit al programa ERGON durant el primer semestre de 2015

(09/09/2015)

D'aquests, 41 persones han aconseguit un contracte laboral mitjançant aquest programa per a la integració laboral de persones amb discapacitat.

El programa ERGON per a la integració laboral de persones amb discapacitat, que es duu a terme des de la secció d’Iniciatives Sociolaborals de l'àrea de Persones amb Discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), ha atès en el primer semestre del 2015 un total de 130 nous usuaris, dels quals 41 (23 homes i 18 dones) han aconseguit un contracte laboral.

 

Aquest servei, gestionat per l'IMAS i subvencionat pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el Fons Social Europeu (FSE), té com a principal objectiu promoure i facilitar que les persones amb discapacitat intel·lectual o física, així com també les persones que pateixen d'una malaltia mental puguin optar al mercat laborat.

 

En aquest sentit, la consellera de Benestar i Drets Socials del Consell i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver, ha manifestat que “el programa ERGON és una eina bàsica per a les persones amb discapacitat intel·lectual o física a l’hora d’accedir, amb les màximes garanties possibles, al mercat laboral, així com també per millorar el seu nivell d'ocupabilitat i a la seva plena normalització social”.

 

Per a poder accedir al programa, els sol·licitants han de complir una sèrie de requisits, com el de ser residents a Mallorca, preferentment en la part forana; estar en edat laboral; tenir una discapacitat reconeguda per l'entitat competent igual o superior al 33% i estar inscrits al SOIB com a demandants de feina.

 

Pel que fa al nombre de sol·licituds rebudes, aquestes ascendeixen a 210, de les quals 119 es registraren al centre comarcal d'Inca, 30 al centre comarcal de Manacor i 61 a les oficines centrals de Palma. La diferència entre els usuaris atesos i els sol·licitants es deguda, en la majoria de casos, a que les persones demandants no compleixen els requisits necessaris per a formar part del programa.

 

Un cop aquestes persones s'incorporen al mercat laboral ordinari, deixen de formar part del programa ERGON, però continuen essent atesos des de l'IMAS. En aquest sentit, des de la secció d'Iniciatives Socialaborals, es continua fent seguiment i suport a les 54 persones (27 homes i 25 dones), que trobaren una feina el 2014 gràcies a aquest servei.