Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Acord sindical per aplicar noves mesures de conciliació, flexibilització laboral i prevenció del contagi de la COVID-19 per al personal del Consell de Mallorca.

Acord sindical per aplicar noves mesures de conciliació, flexibilització laboral i prevenció del contagi de la COVID-19 per al personal del Consell de Mallorca.

(09/10/2020)

La institució insular, amb el suport sindical majoritari, ha aprovat el nou reglament que ofereix diferents possibilitats al seus treballadors i treballadores: adaptació d’horaris, modalitat de treball semi-presencial i des del domicili.

El Consell de Mallorca, en el si d’una Mesa extraordinària conjunta, ha aprovat un conjunt de mesures de conciliació, flexibilització laboral, i de prevenció de contagi de la COVID-19 en resposta a l'evolució actual de la pandèmia a Mallorca. La norma té en compte el possible impacte de la malaltia en el funcionament dels centres escolars, en el cas de treballadors i treballadores amb fills en edat escolar, i detalla la prestació de la relació laboral quan el personal hagi de complir mesures d'aïllament domiciliari per haver estat en contacte estret amb persones contagiades.

L'objectiu és afavorir una organització de la feina al Consell que asseguri la prestació adequada dels serveis públics, amb un entorn de seguretat pels treballadors públics i pels usuaris d'aquests serveis, i també té en compte les necessitats del personal laboral públic de conciliar la seva vida laboral, personal i familiar en aquest context sociosanitari.

La nova mesura afecta a tot el personal del Consell de Mallorca excepte als empleats/des que formin part dels serveis assistencials que presta la Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat, del servei de Bombers i del servei de les brigades d'incidències i emergències de Carreteres.

Qualsevol treballador o treballadora de la institució insular tindrà la possibilitat d’acollir-se a la flexibilitat horària durant de la seva jornada laboral habitual, entre les franges horàries de les 7:00 i les 20:00, en la franja a elecció del propi treballador, amb un mínim quatre hores seguides de prestació laboral.

També es podrà sol·licitar la modalitat mixta, una mesura que permet minimitzar el risc de contagi per COVID-19. Aquesta modalitat es dividirà amb un màxim del 40% de la jornada presencial al lloc habitual de feina i un 60% de la jornada des del domicili, sempre que es garanteixi l'adequada prestació del servei.

Els treballadors i treballadores que tenen fills i filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec podran demanar la modalitat mixta o la no presencial, per realitzar la feina des del seu domicili quan es vegin afectades per un possible contagi de COVID-19 (amb simptomatologia compatible a l'espera dels resultats) o pel tancament o les restriccions d'obertura dels centres educatius, centres d'atenció social o de similar naturalesa, si s’acredita que s’està a cura de persones majors o d’infants menors de 14 anys. La prestació de serveis en modalitat mixta computarà en termes setmanals o quinzenals.

Aquesta modalitat preveu la possibilitat que el personal del Consell de Mallorca hagi de fer feina des de ca seva pel compliment d’una mesura d’aïllament domiciliari d’un menor de 14 anys o de persona dependent al seu càrrec, sempre que les autoritats sanitàries considerin que aquesta ha estat en contacte estret.  La mateixa circumstància de treball a domicili es preveu pel treballador o treballadora que, sense estar en situació de baixa per incapacitat temporal, hagi de realitzar una mesura d’aïllament domiciliari, per haver estat en contacte estret amb una persona amb COVID-19.

Els treballadors i treballadores del Consell de Mallorca que s'hagin d'acollir a aquestes mesures de conciliació, flexibilització i prevenció de contagi de la COVID-19 hauran d'enviar una comunicació prèvia amb una declaració responsable, per agilitzar l'aplicació d'aquestes mesures de conciliació laboral.

La nova resolució amb aquest paquet de mesures dirigides a la funció pública del Consell de Mallorca entraran en vigor la pròxima setmana, després d’obtenir el suport avui de la majoria de forces sindicals amb representació a la institució, CCOO, CSIF, USO i STEI.