Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

En marxa un projecte de millora de l’hàbitat de la tórtora a Mallorca

En marxa un projecte de millora de l’hàbitat de la tórtora a Mallorca

(17/10/2020)

El Consell Insular i la Federació Balear de Caça col·laboren perquè les societats de caçadors aportin aigua i menjar a l’espècie, en regressió poblacional, en els vedats de l’illa

37 societats de caçadors han rebut vals bescanviables per abeuradors, menjadors automàtics programables i gra, en el marc d’un projecte a favor de la preservació de la tórtora comuna de la Federació Balear de Caça que finança el Consell de Mallorca. A l'acte hi han assistit el conseller Jaume Alzamora i el president de la Federació Pedro Bestard.

L’actuació, denominada «Millora de l’hàbitat de la tórtora comuna a Mallorca», entra dins el Pla Integral per a la Recuperació de la tórtora europea (PIRTE) de la Federació de Caça Espanyola, i té com a objectiu millorar la capacitat d’acollida de l’hàbitat d’aquesta espècie amb l’aportació de menjar i aigua, i de les sembres.

Concretament, es podran adquirir i col·locar 130 abeuradors, 130 menjadors i 14 tones de menjar (veça, blat, blat mil i pipa petita). A més, els menjadors, que són programables, alliberen el gra de forma controlada i permeten que s’aprofiti millor.   

Segons ha dit Jaume Alzamora, conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, «el Consell atorga 32.534,49 euros euros en concepte de subvenció a la Federació Balear de Caça per aquest projecte perquè som conscients que el col·lectiu caçador és clau per a una bona gestió cinegètica i perquè aquest projecte beneficiarà sens dubte la tórtora». 

Alzamora ho ha explicat així: «ja no es fa un ús majoritàriament tradicional i agrícola del camp, amb la qual cosa els hàbitats i els agrosistemes es veuen afectats negativament. La vulnerabilitat de la tórtora n’és una de les conseqüències. Els caçadors, amb la gestió que fan als vedats, contribueixen a reduir-ne els efectes negatius, ja que posen a disposició de les espècies l’aigua i el menjar que necessiten». 
 
La Comissió Europea, davant el decreixement poblacional de la tórtora europea (Streptopelia turtur), ja preveu des de 2018 l’aportació de menjar i aigua com una mesura estratègica. El pla PIRTE recull i coordina a l’àmbit estatal les mesures de gestió aplicades per les comunitats autònomes i les federacions regionals de caça.
 
Les mesures que es duran a terme beneficiaran també la perdiu roja (Alectoris rufa), el conill (Oryctolagus cuniculus) i altres espècies que comparteixen els hàbitats dels vedats. Per tant, es tracta també d’una gestió integral que, a més, es durà a terme arreu de l’illa perquè les societats federades són presents de forma extensa en el territori i compten amb els vedats més amplis. 
 


Gestió estratègica del col·lectiu caçador

En una primera anàlisi dels censos del Servei de Caça i Pesca Fluvial del Consell de Mallorca durant la primavera i l’estiu d’enguany, s’ha detectat menys població d’espècies com la perdiu, la llebre i el conill respecte a les dades de 2018. 
Per al personal tècnic de la institució, això suggereix que, arran del confinament per mor de la covid-19, el col·lectiu caçador no ha pogut accedir al camp i als vedats i fer les tasques estratègiques de sembra i col·locació de menjar i beure. Com a conseqüència, les poblacions cinegètiques al Pla (la comarca més antròpica i alhora on habitualment hi ha més tasca agrícola i cinegètica) s’han vist afectades.