Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Comença la redacció del Pla director sectorial d’equipaments comercials

Comença la redacció del Pla director sectorial d’equipaments comercials

(03/11/2016)

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha mantingut una primera reunió amb els responsables de l’empresa adjudicatària que haurà de redactar el Pla d’equipaments comercials. La intenció és que l’aprovació inicial del Pla sigui a principis de 2018, moment en què la Norma territorial cautelar deixarà d'estar en vigor.

Avui s’ha iniciat la redacció del Pla director sectorial  d’equipaments comercials per a l’illa de Mallorca (PDSEC). Aquest Pla serà l’instrument d’ordenació territorial que marcarà el planejament de l’activitat comercial de Mallorca pel que fa a infraestructures, equipaments, serveis i activitats.

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha mantingut un primer contacte amb els responsables de l’empresa encarregada de la redacció. A la reunió, també hi han assistit el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell; el secretari tècnic de Territori i Infraestructures, Marc López, i tècnics del departament.

El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Centro de Observación y Teledetección espacial, SAU (COTESA), que és una consultora internacional especialitzada en la matèria. Aquesta entitat treballa a Espanya, Colòmbia, Marroc i Bulgària. El pressupost és de 181.003,90 euros, IVA inclòs, i el termini d’execució és de 30 mesos.

La redacció del PDSEC s’ha dividit en 5 fases. La primera consisteix en la recollida d’informació per elaborar els distints informes i anàlisis inicials. La segona, és la diagnosi de la situació per començar el document inicial del Pla, que seria la tercera fase. Una vegada es tengui l’aprovació inicial, començaria el període d’exposició pública i es contestarien les distintes al·legacions que puguin fer els ciutadans. Finalment, s’haurà d’elaborar el Pla definitiu amb la documentació complementària.

Els principis generals pels quals es regirà el Pla d’equipaments comercials, són el foment de l’activitat econòmica i el benestar de la població. La gestió del territori ha de ser sostenible i s’ha de permetre regenerar els teixits urbans. A més, el Pla haurà de tenir en compte la protecció del medi ambient, del patrimoni cultural i de la cohesió social.

Durant la redacció del Pla, es durà a terme un pla de participació ciutadana que pretén oferir a tots els ciutadans l’oportunitat de fer arribar les seves opinions sobre com s’han d’ordenador territorialment els equipaments comercials de la nostra illa. A més, es mantendran distintes reunions amb ajuntaments, sector comercial, sindicats, partits polítics, etc.

Mentre es redacta el PDSEC, està en vigor la Norma territorial cautelar (NTC), que suposa una suspensió temporal de la implantació o ampliació de grans superfícies comercials. Aquesta norma deixarà de tenir vigència el dia que s’aprovi inicialment el Pla, previst per a principis de 2018.

Cal recordar que la NTC es troba en suspensió cautelar a l’àmbit de la Platja de Palma, després que així ho decidís el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.