Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Delegació del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació viatja a Burkina Faso

Delegació del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació viatja a Burkina Faso

(20/02/2019)

Burkina Faso e´s considerat un dels pai¨sos me´s pobres del mo´n, amb un ingre´s brut per

ca`pita de només 1.200 do`lars anuals. L’alt índex de creixement de la poblacio´ amb una mitja de 6 fills i mig per dona i l’aridesa del so`l so´n factors decisius en l’i´ndex de pobresa. L’economia es basa sobre l’agricultura i la ramaderia, a les quals es dedica el 80% de la poblacio´ activa, tot i que, en les darreres de`cades, s'ha intensificat la desertificacio´ i la desforestació´ a causa del canvi clima`tic, amb una reduccio´ de les precipitacions i l'augment dels feno`mens meteorolo`gics extrems i d'erosio´ eo`lica. Situat a l’A`frica occidental, a la zona del Sahel, sense sortida al mar, Burkina Faso té una superfi´cie de 274.200 km2, una població de gairebé 17 milions d'habitants i una esperança de vida de 59 anys.

 

A més, s'hi suma un greu problema de terrorisme islàmic, que crea inseguretat ciutadana i també redueix exponencialment la indústria turística. Tot plegat crea un marc perfecte per una taxa d'emigració molt alta a causa de la manca de treball i les poques opcions de prosperar, amb una taxa d'alfabetització de només un 36%. Molts dels emigrants quedaran als països veïns, però també n'hi ha d'altres que intentaran arribar a Europa, creuant deserts i la costa atlàntica, esquivant perills com les màfies, violacions o morir ofegats a la mar Mediterrània o si tenen sort, arribar a Espanya de forma il·legal. "Per aquest motiu és tan important treballar en cooperació amb les institucions locals d'aquests països emissors d'immigració, per aconseguir que puguin tenir una vida digna al seu propi país. Com es fa això? Col·laborant per millorar l'educació, l'agricultura i la sanitat, però sobretot, enfortint el teixit social del país" explica Jurado després d'una de les primeres visites a les instal·lacions d'un institut finalitzat el 2016 a Batondo, província de Ténado.

 

La zona del sud-est –on se situa Te´nado, esta` ocupada per un massi´s de pedra sorrenca coronat per la muntanya me´s alta del pai´s: Tenakourou (749 m) i té una vegetacio´ dominant que és sabana o zona arbustiva tropical i subtropical de semidesert. A Ténado, el Fons Mallorquí treballa amb la ONG mallorquina Pa i Mel i les ONGs locals Pa i Mel-Burkina i Dunia La Vie i la seva presència al país ja compta amb 10 anys de vincles.

 

La darrera visita d'una delegació mallorquina, tingué lloc fa cinc anys i per aquest motiu s'ha cregut oportú tornar a visitar a les persones responsables, polítics i tècnics, a més de veure en quin estat es troben les instal·laccions ja creades i també les recentment finalitzades. Els Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat finançada per les institucions de l'illa, essent el Consell de Mallorca el màxim aportant. Enguany, amb un pressupost d’1.200.000 euros, el major en els 25 anys de història del Fons. També hi aporten el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments de Mallorca.