Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El COESMA presenta en plenari les noves comissions de turisme i sostenibilitat i les actuacions fetes el 2022

El COESMA presenta en plenari les noves comissions de turisme i sostenibilitat i les actuacions fetes el 2022

(01/06/2022)

El Pla d’Acció Esport/Turisme 2022, aportacions a  la Llei 8/2019 de gestió de residus a proves esportives, un dossier pràctic sobre l’organització de proves per als ajuntaments, propostes de modificació del Reglament de competició o la incorporació d’accions mediambientals als programes del Consell de Mallorca són algunes de les aportacions destacades.

El Ple del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA) s’ha reunit avui dimecres en sessió plenària a Palau Reial per presentar dues comissions de treball noves que s’han constituït recentment, la d’Esport i Turisme i la d’Esport i Sostenibilitat, i per presentar la feina feta tant a nivell federat com a nivell municipal al llarg de 2022. 

D’aquesta manera han intervingut les persones a càrrec de cada un d’aquests òrgans de treball nous, per oferir un balanç efectiu de les primeres reunions. D’una banda, Juan Abarca, tècnic esportiu de l’Institut Calvianer d’Esports (ICE Calvià) i membre de la Comissió d’Esport i Turisme, ha exposat un resum del que va ser la primera reunió d’aquest grup de treball, en el qual participen representants dels sectors públics i privats dels àmbits de l’esport i del turisme. I d’altra, Miquela Bordoy, tècnica de la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca, ha abordat les propostes fetes per a un esport més sostenible, des de les vessants publicoprivada, associativa, federada i municipalista. 

Propostes de la nova Comissió d’Esport i Turisme

Juan Abarca ha destacat la recopilació de la Fundació Mallorca Turisme de la Guia de grans esdeveniments esportius i la proposta del Pla d’Acció Esport/Turisme 2022. En aquesta línia, ha exposat les convocatòries existents per subscriure contractes privats de patrocini amb el Consell de Mallorca. 

Un dels punts rellevants en la seva exposició també ha estat la presentació del Servei d’Activitats i de la ITV pertanyent al Departament de Mobilitat i Infraestructures, és a dir, la informació sobre els tràmits per a organitzar proves esportives per carretera: permisos i taxes a tramitar amb el Govern de les Illes Balears (GOIB), el Consell de Mallorca i els ajuntaments. 

I com a darrer punt important en l’àmbit turisticoesportiu, s’ha fet una aportació al tractament de la Llei 8/2019 de residus i sòls perillosos que recull la proposta dels membres de la Comissió de la Plataforma d’Organitzadors d’Esdeveniments Esportius d’Especial Rellevància, que afecta els esdeveniments esportius, i la senyalització que fan les institucions del recorregut de les proves que transcorren per carreteres.

Iniciatives de la Comissió d’Esport i Sostenibilitat

A continuació Miquela Bordoy, tècnica de la Direcció Insular de Residus, ha remarcat les futures accions que es proposen des de la Comissió d’Esport i Sostenibilitat, creada fa poc: un dossier pràctic sobre l’organització de proves esportives adreçat als ajuntaments; la proposta de moratòria de la nova Llei 8/2019 de residus i sòls perillosos de les Illes Balears, per aplicar-ne excepcionalitat en competicions molt específiques en alguns casos de marxandatge d’un sol ús; la incorporació d’accions mediambientals als programes de la Direcció Insular d’Esports: córrer i netejar (plogging) als programes de senderisme, netejar el litoral als Acampaesport, etc., i el possible reconeixement a la Gala de l’Esport 2023 a l’entitat més sostenible. 

Altres millores futures proposades per aquesta Comissió d’Esport i Sostenibilitat són la proposta de modificar el reglament de competició perquè no s’utilitzin tantes ampolles d’un sol ús a les instal·lacions esportives, sobretot en cap de setmana, a proposta dels representants de les federacions; o el conveni amb la Direcció Insular de Residus per equipar les instal·lacions dels municipis amb contenidors específics, a proposta dels representants de consistoris.

Una altra proposta que Miquela Bordoy ha fet arribar de part dels membres del OESMA ha estat l’elaboració d’una guia de bones pràctiques per a la sostenibilitat i l’eficiència energètica de les instal·lacions esportives a Mallorca, a proposta dels representants federats.

Accions executades el 2022 pel COESMA

Quant a les comissions que ja duen més d’un any de funcionament, la de l’Esport Municipal i la de l’Esport Federat per a l’Edat Escolar, i en veu dels seus portaveus respectius, Joan Pont, tècnic esportiu de l’Ajuntament de Manacor, i Xavier Marroig, director tècnic de la Federació de Piragüisme, han ofert també una síntesi i un balanç del que ha estat la seva activitat recent.

En l’àmbit municipal, i en veu de Joan Pont, s’han repassat les al·legacions i la revisió  de l’ordre que regula les competicions esportives oficials federades fins els 16 anys a les Illes Balears i la seva contribució en l’educació, en la correlació de valors i esport, així com en la millora de la salut i la qualitat de vida d’aquests esportistes. 

Així mateix, Pont ha suggerit la proposta d’accions suggerides pels membres de la Comissió per a erradicar la violència a les competicions esportives, a proposta de FAPA o Unides Podem, o la instància a la Direcció General d’Esports a fer complir la normativa sobre begudes alcohòliques als ajuntaments de Mallorca. 

Quant a l’àrea d’Esport Escolar Federat, Xavier Marroig ha recalcat les diferents convocatòries de subvencions i patrocinis del Departament de Transició, Turisme i Esport, a partir de l’anàlisi de les dades de participació de les federacions, per tal d’incidir en els esports als quals no s’hi ha arribat amb aquestes ajudes. 

Un altre tema que s’ha treballat en aquesta Comissió és la revisió de la normativa relativa a gestió i pràctica esportiva, mitjançant propostes i al·legacions en les àrees següents: activitats de lleure i activitats de foment de l’esport; esborrany de la nova Llei de l’Esport; aportacions la tipificació de campus de tecnificació esportiva, i al·legacions a l’ordre que regula les competicions esportives en l’edat escolar

Quant a l’abordatge des de la perspectiva de gènere, Marroig ha traslladat les accions proposades en la Comissió d’Esport Federat Escolar: activitats formatives de l’Observatori Esportiu de Mallorca; disseny de programes i d’ajudes des del Consell de Mallorca. 

Un altre tema important que s’ha tractat és l’abandonament esportiu en l’àmbit de l’educació secundària, a proposta de FAPA, que ha sol·licitat col·laborar amb les federacions esportives en les activitats esportives escolars i garantir, així, la permanència dels adolescents. En aquest punt, malauradament, no ha prosperat la iniciativa per la manca d’entrenadors de què disposen les federacions.

I s’ha tancat l’exposició de Marroig amb el tractament de la no-violència a l’esport, en coincidència amb la Comissió Municipal, amb propostes com la revisió dels protocols, a proposta de FAPA i Unides Podem, sobre violència a les grades.

Referent a la informació del Departament Transició, Turisme i Esports, la directora insular d’Esports, Marga Portells, ha presentat el canvi de denominació i nova estructura del Departament, la creació de tres comissions COESMA noves, les línies generals d’organització de la XX Gala de l’Esport del Consell de Mallorca i el resum de dades de les revisions mèdiques del Servei de Medicina Esportiva.

Una Comissió d’Esport i Seguretat Viària en el futur

Així mateix, Raúl Llopart, tècnic a càrrec de la Comissió d’Esport i Seguretat a la Via Pública, ha anunciat quins seran els objectius d’aquest grup de treball que es preveu que es constitueixi en les properes setmanes.

La creació de les comissions de treball del COESMA responen, per una part, als eixos amb què s’estructuren les línies de treball de la Direcció Insular d’Esports, la vessant municipalista i la vessant federativa, i per l’altra, a la necessitat de tractar aspectes transversals que afecten la gestió de tots els programes esportius: l’ús de la via pública per fer-hi activitats esportives, la sensibilització envers el medi ambient i la sostenibilitat als programes esportius i la vessant esportiva del turisme.