Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El concessionari de zona del servei de manteniment de carreteres del Departament de Mobilitat i Infraestructures restituirà el tram de 40 metres de paretó a un tram de la carretera Ma-2201

El concessionari de zona del servei de manteniment de carreteres del Departament de Mobilitat i Infraestructures restituirà el tram de 40 metres de paretó a un tram de la carretera Ma-2201

(20/08/2021)

El servei responsable de la concessió pel manteniment de carreteres de la zona nord de Mallorca procedirà d’immediat a la restitució al seu estat original del paretó que ha resultat modificat amb l’aplicació d’una capa de formigó, en un tram de 40 metres de la via Ma-2201, que uneix les localitats d’Alcúdia i Pollença.

Aquesta actuació, emmarcada dins de les feines ordinàries de manteniment, tenia per objecte millorar la sustentació d’un tram de tanques viàries de fusta a un tram de la citada via, dins de l’activitat diària de les contractes que s’encarreguen del manteniment de tota la xarxa viària de Mallorca.

La decisió de fer servir la tècnica constructiva del formigonat no figurava entre els plans inicials d’actuació i es va prendre sense comptar amb el vist i plau dels responsables del Servei de carreteres del Departament de Mobilitat i Infraestructures.

Un cop assabentats de l’actuació, des de la direcció del Departament de Mobilitat i Infraestructures s’ha indicat a l’empresa concessionària la necessitat de restituir de manera immediata el tram afectat, amb la retirada del formigó aplicat, garantint la seguretat i solidesa de les tanques i respectant els elements patrimonials dels paretons preexistents.