Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell Consultiu emet un dictamen favorable al Reglament que desplega la Llei d’ordenació i ús del sòl de Mallorca elaborat pel Consell

El Consell Consultiu emet un dictamen favorable al Reglament que desplega la Llei d’ordenació i ús del sòl de Mallorca elaborat pel Consell

(11/03/2015)

El Departament d’Urbanisme i Territori incorporarà les observacions assenyalades per l’organisme que en general no afecten l’estructura de la normativa reglamentària

El Consell Consultiu de les Illes Balears ha emès un dictamen favorable al  projecte de Reglament general de la Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl, en l’àmbit de l’illa de Mallorca, que ha elaborat el Consell a través del Departament d’Urbanisme i Territori.

 

El dictamen posa de manifest la tramitació correcta del projecte, el bon desplegament de la llei  i la codificació correcta que es fa de la normativa urbanística. I assenyala una sèrie d’observacions de contingut i per millorar els aspectes tècnics, que no afecten l’estructura general del Reglament.

 

Mauricio Rovira, conseller d’Urbanisme i Territori, ha manifestat la seva satisfacció pel dictamen i ha indicat que la intenció del Departament és incorporar totes les observacions assenyalades pel Consell Consultiu a la proposta final de Reglament, que n’implicaran una millora de la qualitat normativa. Una vegada passat aquest tràmit, el Reglament insular s’elevarà al Ple del pròxim mes d’abril per a l’aprovació definitiva.

 

El  document agrupa i simplifica l’abundosa normativa reglamentària, estatal i autonòmica, que existia en matèria d’urbanisme a l’illa. Unifica gairebé 600 articles i disposicions de normatives estatals i autonòmiques, i queden contingudes en 459 articles, 4 disposicions addicionals, 8 transitòries, 1 derogatòria i 2 finals.

 

El  Reglament insular que desplega la Llei del sòl es va aprovar inicialment el passat més de juliol, va estar dos mesos a exposició pública i es va presentar als ajuntaments, així com als col·legis professionals i a les entitats i associacions empresarials i a les relacionades amb el medi ambient i el territori.