Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca celebra l’aprovació al Parlament de la Llei de Consells Insulars

El Consell de Mallorca celebra l’aprovació al Parlament de la Llei de Consells Insulars

(14/06/2022)

La presidenta Cladera ha destacat com la normativa “potencia la naturalesa autonòmica dels consells i permet una gestió més àgil i moderna dels serveis públics en benefici de la ciutadania”

Aquest dimarts el Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de Consells Insulars. Es compleix així amb una iniciativa impulsada pel Consell de Mallorca que també és un compromís recollit tant als Acords de Raixa com al Acords de Bellver. La llei respon a les necessitats de modernització dels consells insulars i a l’exigència creixent d’eficàcia i d’eficiència en la gestió pública, també contribueix a la millora de les relacions dels ens insulars amb les administracions autonòmica i municipal. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera ha destacat que significa una passa important, ja que la llei actual modifica la de l'any 2000. Durant aquest 22 anys s'ha realitzat el traspas de competències al Consells i amb la nova llei s'ha adaptat el marc jurídic a la realitat actual.  «La Llei de Consells Insulars potencia la naturalesa autonòmica dels consells i permet una gestió més àgil i moderna dels serveis públics en benefici de la ciutadania», ha afirmat. Cladera ha remarcat que avui es fan realitat les aspiracions de major autonomia organitzativa expressades per les mateixes institucions insulars. «És una iniciativa legislativa que s’ha impulsat des de Consell de Mallorca però estableix les bases perquè tots els quatre consells es desenvolupin com a veritables governs de cadascuna de les illes i és fruit de la col·laboració institucionals de les institucions insulars i el Govern, que s’hi ha implicat des del primer moment» ha dit.

La presidenta Cladera ha assegurat que es tracta d’una llei cabdal en la qual s’ha treballat de forma conjunta per aconseguir un text consensuat, pactat i robust jurídicament. En aquest sentit, Cladera ha expressat la seva satisfacció per haver aconseguit el màxim consens i pel que significa per a les institucions insulars. «La llei posa als consells insulars al lloc que els correspon, com una peça clau en l’arquitectura institucional de les illes i en aquest cas de Mallorca”, ha assenyalat. Cladera ha recordat que els Consells cada vegada assumeixen més competències, i degut al seu caràcter autonòmic, “el seu funcionament no ha de ser com un ajuntament, sinó que s’ha d’assimilar més al funcionament d’un Govern».

La nova llei enforteix els consells com a institucions autonòmiques amb un marc jurídic comú, reforça l’estructura orgànica i funcional dels Consells, permet una major autonomia, eficàcia i modernització en la gestió i una plena capacitat d’autoorganització. Les institucions insulars, tindran a partir d’ara, més capacitat executiva per gestionar millor competències i la mateixa garantia de control i transparència al plenari.

Cladera ha remarcat la voluntat del Consell de Mallorca d’aconseguir que aquesta doble naturalesa autonòmica i local quedi també reforçada per la normativa estatal i ha assenyalat que ja s’ha demanat al ministeri de Política Territorial i Funció Pública la reformar la Llei de Bases de Règim Local per a reconèixer la singularitat autonòmica dels Consells insulars.