Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca disposarà de dos nous habitatges públics per joves ex tutelats per l’IMAS en procés d'emancipació

El Consell de Mallorca disposarà de dos nous habitatges públics per joves ex tutelats per l’IMAS en procés d'emancipació

(07/01/2015)

Els consellers Catalina Cirer i Gabriel Company han signat avui el conveni de col·laboració mitjançant el qual l'IBAVI cedeix els inmobles ubicats a la part forana i que serviran per atendre les necessitats d'aquest col·lectiu

La consellera de Benestar Social del Consell de Mallorca, Catalina Cirer, i el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company han signat avui un conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a la cessió de dos immobles a la part forana per a l’acolliment de joves ex tutelats a l’àrea de Menors, Família i Igualtat del Consell de Mallorca. Es tracta de dos habitatges que es destinaran a pisos tutelats per a joves en procés d'emancipació. L’acte ha comptat també amb la presència del gerent de l’IBAVI, Roberto Cayuela i de la coordinadora de l’àrea de Menors, Família i Igualtat de l’IMAS, Teresa Martorell.

L’IMAS, i en concret la seva àrea de Menors, Família i Igualtat, treballa en l’emancipació dels joves entre 16 i 18 anys, que tenen alguna mesura de protecció, podent perllongar-se aquesta tasca, en ocasions, fins al 21 anys. Una de les majors dificultats que aquest col·lectiu de joves ex tutelats es troba un cop han deixat el centre residencial on han passat els darrers anys és l’accés a habitatges dignes i assequibles als seus ingressos.

Amb la signatura d’aquest conveni, l’IMAS disposarà a partir d’ara, i amb una vigència de cinc anys, de dos habitatges propietat de l’IBAVI per tal de poder cobrir aquestes necessitats. Els immobles, de 86,21 metres quadrats i 81,32 metres quadrats, compten cadascun amb 3 habitacions, aparcament i traster.

Aquest acord és fruit del treball conjunt per part de diferents departaments del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears per tal de donar el millor servei a la ciutadania reafirmant el compromís social de l’IBAVI i facilitant el desenvolupament de la funció assistencial de l’IMAS.

Durant l'any 2014 compliren la majoria d'edat 61 joves tutelats per l'IMAS, dels quals 24 estaven en acolliment familiar (i la majoria d'ells hi continua) i els altres 34 estaven en centres de protecció. Per donar resposta a aquesta situació i poder ajudar a que els joves, sobretot els que es troben en recursos assistencials i sense el suport  de cap familiar adult,  puguin fer el pas a la vida adulta de la forma més normalitzada, l'IMAS compta amb una sèrie de recursos, als que s'afegeixen ara aquests dos pisos tutelats.

Aquests recursos es poden dividir en tres grans blocs. D'una banda existeix el programa per a la preparació, suport i seguiment per a l'emancipació de joves, que té com a principal objectiu donar suport als joves en totes les àrees i necessitats bàsiques a través de l'acompanyament individual, així com els contactes amb empreses privades que col·laboren en la formació i inserció dels joves en el món del treball per afavorir la seva integració socio-laboral.

Així mateix des de l'any 2009, l'IMAS compta amb un recurs residencial per a aquest col·lectiu, un pis d'emancipació per a joves que ja han cumplit la majoria d'edat, al que ara s'afegeixen els dos pisos cedits per l'IBAVI.

D'altra banda, i a partir del gener del 2015, l'IMAS posarà en marxa un programa d'ajudes econòmiques, que consistirà en un programa de beques de fins a 2.000 euros, que no es podran cobrar en metàl·lic i que serviran per fer pagaments d'ajudes concretes com despeses d'habitatge i equipament de la llar, cursos de formació, material escolar, desplaçaments per motiu de feina, tramitació de documentació o tractaments psicològics entre d'altres. Aquestes ajudes estan destinades a joves extutelats, independentment de si han estat en un recurs residencial de l'IMAS o amb una família d'acollida.

Cal recordar que l’IBAVI és una entitat pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, creada amb la finalitat de promoure habitatges de protecció pública amb la finalitat primordial de crear i mantenir un parc immobiliari de protecció pública accessible i assequible per a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma.