Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca millora el sistema de triatge de la matèria orgànica i reciclarà 5.000 tones més a l’any

El Consell de Mallorca millora el sistema de triatge de la matèria orgànica i reciclarà 5.000 tones més a l’any

(07/10/2022)

La consellera de Medi Ambient Aurora Ribot, ha explicat que «amb aquesta millora de la preselecció aconseguirem aprofitar molt millor la matèria orgànica i alhora reduir el rebuig, que acaba a la incineradora»

La direcció insular de Residus del Consell de Mallorca ha aprovat el projecte de millora del triatge de la planta de tractament de residus per un import de 1.464.000 sense IVA. El projecte bàsic de la Planta de metanització va ser redactat l’any 2006, amb una tecnologia per a la gestió de residus orgànics existent determinada. Amb el projecte de millora utilitzarà una tecnologia en plantes de tractament mecànic que ens permetrà arribar a una eficiència de planta del 95%.
 
A la línia de preselecció entren 32.000 tones a l’any. D’aquestes, unes 8.000 de matèria orgànica son rebutjades per que la separació en origen conté molts d’impropis i el triatge que es fa a la planta les descarta i envia a rebuig. D’aquest rebuig que s’envia a cremar, un 65% és matèria orgànica (5.200 tones). Amb la millora de la preselecció que contempla el nou projecte, l’eficiència augmenta fins el 95% i es podrà recuperar molta més matèria orgànica (unes 5.000 tones).  
 
La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient Aurora Ribot, ha explicat que  «l’objectiu és millorar cada vegada més el procés de reciclatge emprant de la manera eficient possible la matèria orgànica i aconseguint una major quantitat de compost de qualitat. Amb aquesta millora de la preselecció aconseguirem aprofitar molt millor la matèria orgànica i alhora reduir el rebuig, que acaba a la incineradora. Amb l’emergència climàtica que vivim és més important que mai “tancar el cercle” de la matèria orgànica a Mallorca i convertir els residus en recursos».
 
«Mallorca és referent en el model de gestió i tractament dels residus. L’increment any rere any en la recollida selectiva de la fracció orgànica fa que la planta de metanització sigui cada cop més indispensable. Ben aviat posarem en marxa la III fase de metanització», ha destacat Ribot.
 
Millora de la pre-selecció
 
A cada una de les línies de preselecció s’instal·larà un nou equip obre-bosses, entre la cinta de selecció prèvia i el garbell rotatiu, tipus mono-rotor de manera que es pugui regular la distància entre fulles i contra ganivetes. L’alimentació al garbell rotatiu es farà mitjançant una nova cinta d'alimentació inclinada.
 
Es canviarà la darrera etapa de la malla dels garbells rotatius (els darrers 4 metres) per una altra de 110 mm. Després del canvi de malla, es disposarà de dos fluxos de sortida de material seleccionat (80 mm i 110 mm). Tota aquesta millora en l'eficiència de la planta, implicarà un augment considerable del cabdal del residu seleccionat de forma que les cintes d’amplaria 650 mm seran insuficients essent necessari l’ampliació de l’ample de les mateixes fins a la següent mida estàndard entre 950 i 1000 mm.
 
Planta metanització II
 
La capacitat de la planta s’ha anat incrementant per fases en funció del volum de recollida de fracció orgànica, que ha sofert un increment exponencial, sobretot en els darrers dos anys. El segon digestor de metanització, genera un compost de llots i un de matèria orgànica, una millora substancial de la situació fins ara, on el compost era sempre de mescla.
 
En la planta de metanització es produeix biogàs a partir de la fermentació de la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva als municipis i productors específics, mitjançant el qual se genera energía 100% renovable, i també digest, material que posteriorment es converteix en compost.