Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca pren part en la constitució de la Comissió General de Consells Insulars

El Consell de Mallorca pren part en la constitució de la Comissió General de Consells Insulars

(28/11/2016)

El vicepresident primer Francesc Miralles i els portaveus de grups polítics Mauricio Rovira i Mercè Bujosa han estat els tres representants triats per aquesta comissió que emana de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

La constitució, per primera vegada, de la Comissió General de Consells Insulars en el si del Parlament de les Illes Balears, ha comptat amb tres representants del Consell de Mallorca. Varen ser elegit per aquesta funció el vicepresident primer Francesc Miralles i els portaveus de grups polítics Mauricio Rovira i Mercè Bujosa.

 

En la primera sessió ha aprovat el  reglament per les dues terceres parts dels seus membres, el qual regula la composició, l’organització i les funcions.

 

Es tracta d’una comissió paritària entre el Parlament i els quatre consells insulars. Està integrada per 24 vocals, 12 diputats o diputades nomenats o nomenades pels grups parlamentaris d’acord amb les proporcions acordades per la Mesa i la Junta de Portaveus a la present legislatura, i 3 consellers o conselleres per cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, garantint la participació de tots els grups polítics presents als consells insulars.

 

Aquesta comissió respon al previst a la Llei 10/2015, d’1 de desembre, de la Comissió General de Consells Insulars i a l’article 53 d l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La voluntat d’aquest òrgan es promoure la cooperació institucional en l’àmbit legislatiu. Entenent, tal i com recull l’Estatut, “la voluntat d’avançar en l’autogovern, en el reconeixement del fet insular i en el major protagonisme que han de tenir cada una de les illes i els seus respectius consells insulars, per donar, en definitiva, una millor resposta a les noves necessitats dels ciutadans”.