Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca presenta els Pressuposts 2023: 605,8 milions d’euros per fer front a la incertesa econòmica

El Consell de Mallorca presenta els Pressuposts 2023: 605,8 milions d’euros per fer front a la incertesa econòmica

(11/11/2022)

La presidenta Catalina Cladera i el conseller Josep Lluís Colom presenten les principals xifres del pressupost de la institució per 2023 que marquen un increment de 86 milions d’euros respecte els contes inicials d’enguany, un 16,6% d’augment.

El Consell de Mallorca disposarà de 605,8 milions d’euros de pressupost per a 2023, una quantitat sense precedents a la institució insular, que suposen un increment del 16,6% respecte la quantitat inicial de 2022. Aquest increment suposa que per primer cop el Consell de Mallorca superarà els 600 milions d’euros de pressupost inicial, en termes consolidats, a causa de l’increment de la transferència que prové de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en aplicació de la fórmula prevista en la Llei de finançament dels consells insulars. La principal font de finançament del Consell segueix essent el la Comunitat Autònoma que aporta un 70% del total dels recursos del Consell, mentre que l’Estat transfereix el 23,7€ i els recursos propis del Consell el 6,1% restant.

“Aplicam tots els recursos disponibles i els posam a disposició de les polítiques públiques, la majoria social, per què no paguin la crisi i la incertesa econòmica els mateixos de sempre”, ha afirmat la presidenta Cladera. Un increment de recursos que es destinen a polítiques directes de suport a la ciutadania, d’estímul de la economia a través d’inversions responsables en obra pública, i que en conjunt segueixen apuntant cap a l’objectiu de legislatura per aspirar a la triple sostenibilitat, ambiental, econòmica i social, “les tres bases sobre la que s’aixeca aquest pressupost”.

El Consell preveu una partida global de 17 milions d’euros en 2023 per finançar el paquet de 13 mesures de desplegament de l’escut social a Mallorca, dirigides a famílies, joves, gent gran,  empreses i autònoms, sector cultural, “des del compromís que hem assumit les institucions per aconseguir suavitzar l’impacte del cost de la inflació sobre tots aquests col·lectius”, ha dit la presidenta del Consell.

Un altre vector fonamental del pressupost es troba en els prop de 143 milions d’euros que es podran destinar a inversió pública, en obres i projectes d’interès social, que esperonin l’economia. Cladera ha destacat “la importància de la palanca de la inversió pública com a factor d’estímul”, activant tots els recursos per generar crèdit a partir de fons Next Generation de la Unió Europea, els Fons de l’ITS, les aportacions que podran arribar de l’Estat, i la mateixa incorporació de romanents de tresoreria provinents de la liquidació del pressupost d’enguany.

En aquest punt la presidenta Cladera ha afirmat que “ben igual que en els dos anys anteriors, en 2023 tornarem a incorporar el romanent de tresoreria al pressupost de 2023, per poder disposar de més recursos”. Un romanent que en 2022 ha aportat més de 63 milions d’euros de recursos suplementaris al Consell i a l’IMAS, que “justament ahir vàrem esgotar amb la modificació de crèdit per la compra de la Torre Picada de Sóller”, ha manifestat Cladera.

El vector municipalista del pressupost és present amb una despesa prevista territorialitzada prevista de 63,9 milions d’euros, entre les inversions socials, el PAESC, el Pla d’Inversions d’Interès Municipal,  el Pla de xarxes d’aigua municipals, i el d’Instal·lacions esportives, entre d’altres. “Unes inversions que estan consensuades i decidides amb tots i cadascun dels municipis”, segons Cladera.

El pressupost de 2023 no preveu recórrer a l’endeutament, que per primer pic en les darreres dues dècades, queda a zero, fet que per la presidenta del Consell “suposa una nova mostra de responsabilitat en la gestió dels recursos públics”, que també es trasllada al factor humà, per la millora de les condicions laborals del personal de la funció pública del Consell. En 2023 s’incrementa la partida de personal amb la previsió de l’augment salarial del 2,5%, i la consolidació dels increments pactats per enguany. I es preveu enllestir el procés de regularització de l’interinatge a la institució, amb la convocatòria de 1.309 places de funcionari entre el Consell, l’IMAS i l’ADT.

Despesa social, mediambiental i econòmica

Més del 60% del pressupost es destina a polítiques socials, 346,6 milions d’euros, amb un increment del 14% des del darrer exercici. Dins d’aquesta partida s’inclou l’IMAS, que comptarà amb u pressupost de 274,8 M€, les polítiques en matèria de Joventut, dotades amb 3,2 M€ i les d’Igualtat i Diversitat, també amb una alça del 17%. La transferència en matèria de Cultura s’incrementa en un 4,1%, fins els 27,9 M€ que permetrà fer arribar les subvencions culturals als 6,6 M€, i dotar les aportacions a les Fundacions Teatre Principal, la Mallorca Literària i ACA, i al Museu Marítim.

L’evolució en la despesa en les polítiques en matèria de medi ambient puja en un 11,1% respecte el pressupost de 2022, amb 51,6 M€ de dotació, amb les aportacions al Consorci Serra de Tramuntana, a l’ADT i als Bombers de Mallorca, i les polítiques de protecció del medi ambient que disposaran de 6,6 M€ així com la partida per la gestió dels refugis de la xarxa de Pedra en Sec, que arribaran als 2,3 M€, amb l’increment previst per l’entrada en funcionament imminent del refugi de Galatzó, i el de Raixa ja a meitat de 2023.

En el camp de les polítiques econòmiques és on el pressupost de 2023 fa especial esment, amb un increment del 29,2% i una quantitat global de 163 M€. Una de les parts fonamentals d’aquestes polítiques es troben en la inversió en xarxa viària, per la construcció de noves infraestructures i el manteniment de les existents. Aquesta tasca s’endurà 84,4 milions d’euros, a més dels 16,1 M€ de què disposa el Servei de la Inspecció Técnica de Vehicles, que en 2023 ja preveu l’entrada en funcionament de la nova estació de Calvià. Dins aquest apartat, també destaquen les aportacions de 14 milions d’euros a polítiques turístiques, amb un increment de 2 M€ sobre 2022 per dotar la cobertura de noves places d’inspecció turística.

El conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, ha remarcat “l’esforç inversor que el Consell demostra amb aquest Pressupost, unit a les mesures de sosteniment de l’escut social”. El Pressupost del Consell de Mallorca 2023 ha estat aprovat avui pel Consell Executiu, i se sotmetrà al debat del Ple del Consell a finals d’aquest mes. L’aprovació definitiva del Pressupost es preveu per finals de desembre.

 

Podeu consultar la presentació aquí.