Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell destina pràcticament tot l’increment del pressupost 2017 a polítiques socials

El Consell destina pràcticament tot l’increment del pressupost 2017 a polítiques socials

(09/11/2016)

Els comptes del Consell de Mallorca s’incrementen un 6,23 %, 22,22 milions d’euros més que l’any passat. A més, es dedica pràcticament tot l’increment a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. El pressupost del Consell serà de 378,95 milions d’euros.

El conseller d’Economia i Hisenda ha presentat els pressupostos del Consell de Mallorca per a l’any 2017, que tornaran a ser els més socials de la història. També han assistit a la presentació la directora insular d’Hisenda i Pressupost, Cristina Ballester, i el secretari tècnic d’Economia i Hisenda, Joan Ignasi Morey.

Bonet ha afirmat que «les tres grans característiques que defineixen aquest pressupost són que és un pressupost social, un pressupost que prioritza la inversió i un pressupost molt municipalista».

 

LES XIFRES PRINCIPALS DEL PRESSUPOST

El pressupost consolidat del Consell de Mallorca és de 402,55 milions d’euros. Aquest resulta de la suma entre el pressupost propi de la institució insular més els pressuposts dels òrgans dependents del Consell, restant-li l’aportació que es fa des del Consell.

D’una banda, el pressupost del Consell ascendeix a 378.952.083,59 euros. S’hi observa un increment de 22,22 milions, que suposen un 6,23% més respecte a l’exercici del 2016. D’aquest increment, 18 milions provenen de la comunitat autònoma, per la Llei de finançament dels consells. Dels 18 milions, uns 7 milions són l’aportació que surt de la liquidació dels comptes autonòmics del 2015. La resta provenen de la previsió d’ingressos superior que s’ha fet des de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.

D’una altra banda, hi ha tres convenis nous que generen 1,9 milions d’euros més per als fons insulars. Finalment, l’increment conclou amb uns 2 milions d’euros, que provenen del conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment.

S’ha congelat la previsió d’ingressos de l’Estat, perquè el Govern d’Espanya encara no ha aprovat el pressupost per a l’any que ve.  

 

MÉS RECURSOS PER ALS SERVEIS SOCIALS, LA PRIORITAT DEL CONSELL

L’esforç social d’aquest pressupost suposa 18,3 milions d’euros més per a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Pràcticament, tot l’increment de recursos anirà destinat a les polítiques socials que es desenvolupen des de l’IMAS.

Bonet ha explicat que «un any més, podem tornar dir que presentam els pressupostos més socials de la història del Consell. Aquest fet demostra la vocació social de l’equip de govern. Feim feina per les persones perquè són la nostra prioritat».

Del total, la meitat són per a despeses corrents i l’altra meitat per a inversió i transferències a entitats del tercer sector. L’IMAS gestionarà 176.903.073 euros, això suposa un 13,8 % més que enguany.

 

MÉS INVERSIONS PER A L’ECONOMIA DE MALLORCA

El Consell destinarà 10,6 milions d’euros més a inversions de capital que pretenen millorar la vida dels mallorquins i de les mallorquines i, al mateix temps, seguir activant l’economia de l’illa. L’increment suposa un 74,8 % i, d’aquesta manera, el pressupost per a transferències de capital arriba als 24,85 milions d’euros. És l’altre gran esforç que s’ha fet a l’hora d’elaborar els comptes del 2017.

La major part d’aquesta pujada de recursos a la inversió es deu als 9,29 milions d’euros que es destinen a l’IMAS.

Pel que fa als municipis, el Consell dedicarà 27,6 milions d’euros als ajuntaments de Mallorca, de forma directa. D’aquests, 11,9 milions els arribaran a través de l’IMAS, per tant, seran inversions de caire social.  

 

ALTRES NOVETATS D’AQUEST PRESSUPOST

El capítol I, de despeses de personal, s’incrementa un 5,2 %, això es deu a l’increment de nou places que estan previstes en la relació de llocs de treball nova, que es va aprovar el juliol d’enguany. A més, també es doten quasi totes les places, tenint en compte que durant el 2017 hi haurà dues convocatòries d’oposicions, per a bombers i auxiliars administratius. Per a la formació dels nous bombers i les promocions internes dins el cos dels Bombers de Mallorca, es destinaran 800.000 euros.  

La institució insular seguirà pagant menys interessos als bancs. El capítol III, de despeses financeres, davalla d’1,64 a 1,28 milions d’euros. Aquest fet demostra que la situació financera del Consell va millorant any rere any. Bonet ha especificat que l’endeutament disminueix als 78,1 milions i «arriba a una xifra històrica pel nivell baix que ha assolit».

A partir d’ara, els pressuposts de la institució insular segueixen el seu camí. El proper dilluns, 14 de novembre, cada conseller executiu presentarà el pressupost del seu departament a la Comissió Informativa, on hi assistiran tots els portaveus dels grups polítics amb representació al Ple del Consell.

El Ple d’aprovació inicial dels comptes serà el proper dilluns, 21 de novembre, on es debatran les esmenes que facin els grups. A continuació, començarà el període d’exposició pública per fer al·legacions fins a arribar al Ple d’aprovació definitiva, el mes de desembre.