Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell destina un milió d’euros per enfortir l’economia social i solidària

El Consell destina un milió d’euros per enfortir l’economia social i solidària

(27/06/2022)

Els ajuts contribuiran a encarar la transformació digital i mediambiental, així com millorar l’accessibilitat universal de les entitats i empreses socials de Mallorca.

El Consell de Mallorca destinarà un milió d'euros a consolidar projectes d'economia social i solidària mitjançant un pla específic del qual se'n podran beneficiar aquelles empreses, cooperatives, fundacions o mutualitats que tenguin una botiga oberta al públic. La convocatòria també inclou a empreses d'inserció, centres especials d'ocupació, confraries de pescadors i societats agràries de transformació. La convocatòria d'ajuts s'ha dividit al 50 % entre entitats amb ànim de lucre i sense i permetrà als beneficiaris obtenir entre 5.000 i 60.000 €.

Aquest paquet extraordinari d'ajuts ha estat presentat avui matí pel conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora. Segons el conseller "a Mallorca existeixen moltes iniciatives d'economia social, a les quals volem donar un impuls perquè són aliades en la transformació a un model econòmic més just, resilient i sostenible que volem liderar". Per això, ha assegurat durant la presentació dels ajuts "destinam més recursos a ajudar que els projectes empresarials que afavoreixen el desenvolupament local i ho fan amb valors socials, ecològics i ètics siguin més potents i competitius".

El conseller Alzamora ha destacat que aquesta és una de les línies d'ajudes més importants del Consell de Mallorca i que aprofitarà per incentivar Inversions que no només repercutiran en aquestes empreses i entitats, sinó que a més incidiran directament en el conjunt de la societat. Així, Alzamora ha insistit en el fet que "els ajuts pivoten entorn de tres eixos fonamentals i estratègics que al llarg de la legislatura s'han convertit en una prioritat del Consell: millorar l'eficiència energètica com a eina de lluita conta l'emergència climàtica, apostar per les noves tecnologies com a revulsiu del canvi de model i la supressió de barreres arquitectòniques per fer espais més amables i accessibles a tothom".

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local ha defensat durant la presentació que el suport del Consell a l'economia social "és incontestable" i ha recordat que al marge d'aquesta nova convocatòria, el ple del passat mes d'abril va aprovar reservar un mínim del 4,5% de l'import total d'adjudicacions de determinats contractes de la institució insular a centres especials d'ocupació i empreses d'inserció. "Totes aquestes iniciatives parteixen de la nostra sensibilitat cap als col·lectius més vulnerables i la determinació per rompre amb la discriminació social", ha assegurat. A més, segons el conseller, "en el procés de transformació i canvi de model, l'economia social juga un paper clau", ha conclòs.

Accions subvencionables

• Millora de l'eficiència energètica de la botiga, que es podrà concretar en canvis i adaptacions dels mecanismes d'instal·lació elèctrica i de gas; il·luminació; subministrament i evacuació d'aigua; equips contra incendis; reducció de residus i emissions; conservació d'aliments; calefacció; refrigeració; aïllament i ventilació.

• Millora de les condicions d'accessibilitat universal a la botiga, entesa l'accessibilitat com el conjunt de condicions de comprensibilitat i usabilitat que han de complir els espais, aparells, dispositius i mecanismes perquè totes les persones els puguin emprar i en puguin gaudir amb seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural possible, d'acord amb el marc legal previst a la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears

• Millora de l'equipament i el programari tecnològic que permeti una optimització de la comunicació amb els clients i proveïdors i la implantació de sistemes de gestió més eficients, com ara pàgines web; plataformes de comerç electrònic; sistemes tecnològics d'optimització de l'inventari i el cobrament. Les pàgines web, plataformes de comerç electrònic i altres sistemes d'informació i intercomunicació amb clients i proveïdors hauran d'estar disponibles almenys en català. Les pàgines webs hauran d'estar allotjades a un domini propi de l'entitat.

Termini per a la presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).