Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell Esportiu de Mallorca aposta per noves activitats esportives dirigides a adolescents i pel turisme esportiu 

El Consell Esportiu de Mallorca aposta per noves activitats esportives dirigides a adolescents i pel turisme esportiu 

(02/12/2021)

L’òrgan de caràcter consultiu du un any de funcionament i ha permès aprovar programes esportius, revisar les subvencions destinades al teixit esportiu, consensuar el pla de millora d’instal·lacions dels municipis i fer diferents al·legacions a l’esborrany de la nova llei de l’esport.

Avui s’ha celebrat el segon plenari del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA), òrgan consultiu del Consell de Mallorca que permet treballar en xarxa sobre les línies que han de seguir els programes del món de l’esport a l’illa. La presidenta de la institució, Catalina Cladera, ha presidit l’acte, en el qual s’ha revisat la memòria de l’any que es tanca i els nous objectius per al 2022, valorant positivament la funció democratitzadora d’aquesta entitat «per dissenyar programes i prendre decisions consensuades». 

La finalitat del COESMA, constituït tot just fa un any, és comptar amb la ratificació d’experts i tècnics esportius en les línies de treball definides i, d’aquesta manera, respondre a necessitats socials, federades i municipals emergents. Durant el 2021 les funcions del COESMA han estat, entre d’altres, elaborar programes i esdeveniments esportius, revisar el sistema de subvencions per al teixit esportiu, assessorar entitats esportives, redactar el pla de millora d’instal·lacions dels municipis, i establir les noves directrius del renovat Servei de Medicina Esportiva.

Quant als objectius futurs del Consell Esportiu, destaca el d’incrementar el nombre d’activitats dirigides als adolescents; reactivar les jornades comarcals participatives després del mal que ha provocat la pandèmia i les seves restriccions. Els segueixen la incentivació de la participació de les associacions de famílies d’alumnat (AFA) de tots els municipis i l’augment de l’organització de  programes i activitats de caire familiar que ajudin a consolidar l’hàbit de vida activa i saludable.

El Departament de Turisme i Esports, al mateix temps, seguirà la línia iniciada de donar suport a activitats i esdeveniments esportius, mitjançant una aposta per la transversalitat i, d’aquesta manera, generar ocupació als establiments hotelers de Mallorca en temporada baixa. Una altra línia és l’increment de les estades esportives tant familiars com sèniors del gent que viu a Mallorca, per poder obrir abans la temporada i allargar-la a la tardor.

La presidenta Cladera ha fet un balanç positiu del primer any de vida d’aquest òrgan i ha destacat que el COESMA no només permet detectar necessitats reals, sinó que també «està complint el seu principal objectiu, que és funcionar com a eina consultiva oberta a la participació, que serveixi per acostar l’esport a les persones».

El COESMA està constituït per vint representants del món de les entitats municipals (FELIB), del gremi oficial de professionals educadors físics (COLEF), del sector educatiu i escolar (FAPA), de l’àrea de l’esport federat, a més de vocals de diferents partits polítics i tècnics esportius mallorquins de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca.

Una eina de consens amb els municipis i les federacions 

El COESMA està constituït per dues comissions de treball amb caràcter permanent, la primera, formada pels regidors i tècnics esportius dels ajuntaments, en representació de l’àmbit municipalista i, la segona és la federada amb vocals de diferents àmbits esportius.

Entre les aportacions fetes en l’àmbit municipal a través de la comissió pertinent trobam l’aprovació del pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per al 2021; la revisió de lleis i decrets en l’àrea de joventut, activitats de lleure i activitats del foment de l’esport; l’estudi de les problemàtiques associades a la covid-19; diverses propostes per fomentar les activitats esportives extraescolars; la revisió dels requisits en les convocatòries i bases per a les places de gerents o tècnics d’Esports de l’Administració local i la regulació dels espais públics i l’ús que se’n fa per fer activitat física.

Quant a les actuacions en l’àmbit de les federacions esportives, trobam les al·legacions a la resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports del 07/06/2021 sobre requisits dels campus de tecnificació esportiva; un recull de propostes formatives d’actualitat per a l’Observatori Esportiu de Mallorca; la col·laboració amb FAPA-Mallorca amb la proposta d’impulsar l’esport i l’activitat física entre els infants, adolescents i famílies a l’entorn escolar i la proposta d’incorporar un servei d’orientació psicològica en l’àmbit del Servei de Medicina Esportiva.