Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell habilita una primera partida de 5 milions d’euros per fer front a les despeses derivades de la crisi sanitària del COVID-19

El Consell habilita una primera partida de 5 milions d’euros per fer front a les despeses derivades de la crisi sanitària del COVID-19

(02/04/2020)

L’IMAS, el cos de Bombers i els serveis d’Igualtat seran els destinataris del gruix del finançament, a través de dues modificacions de crèdit sobre el pressupost de 2020.

El Consell de Mallorca ha previst destinar 4,97 milions d’euros per atendre despeses derivades dels efectes de la pandèmia del coronavirus que ha d’afrontar la institució. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials, el Cos de Bombers de Mallorca i les àrees de la Direcció Insular d’Igualtat dedicades a l’atenció a les dones víctimes de violència masclista rebran aportacions de crèdit que suplementaran el seus pressupostos inicials per afrontar les despeses que els ha causat el redimensionament dels serveis que presten per causa del coronavirus. També les despeses extraordinàries per la neteja i desinfecció dels diferents immobles del Consell quedaran compreses dins de les modificacions de crèdit proposades. Aquesta és la proposta que l’Equip de govern elevarà al Ple de la institució pel seu debat i convalidació respectivament, en la sessió que se celebrarà dimarts 7 d’abril, amb presència telemàtica dels consellers i conselleres segons acord de tots els portaveus dels grups polítics.

Del total de la quantitat prevista, l’IMAS rebrà 4,47 milions d’euros, amb els quals podrà afrontar les despeses causades per l’increment de l’activitat a residències i altres centres que depenen de la seva gestió. La compra de material de protecció, l’habilitació dels albergs de Son Pardo i de Sant Ferran,  l’obertura de la novena planta de la residència de la Bonanova per acollir nous usuaris i la contractació de personal per a la dotació dels nous serveis i la cobertura de baixes laborals, justifiquen l’increment pressupostari finançat amb càrrec a aquesta modificació de crèdit.

El Cos de Bombers rebrà 200.000 euros del total de la partida que habilita el Consell, per assumir la compra de nou material de protecció, desinfecció d’instal·lacions i d’equipament, i la provisió de fàrmacs. El servei d’Igualtat del departament de Presidència, rebrà una partida de 290.000 euros, que es destinarà al Casal Ariadna, que gestiona l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere. Un servei que s’ha hagut de reforçar des de dates prèvies i especialment durant la vigència de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern de l’Estat a través del RD 463/2020 de 14 de març. La previsió que el confinament en un mateix espai físic pugui agreujar la situació de dones que hagin de conviure amb el seu agressor, ha motivat l’increment de places disponibles per acollida i el reforç del servei telefònic d’atenció a víctimes. Una partida final de 10.000 euros es destinarà a la cobertura de les despeses suplementàries que causa el reforç del servei de neteja de les dependències del Consell.

 L’origen de les partides pressupostàries que l’Equip de govern proposa modificar és doble. D’una banda, 2,5 milions provenen del romanent de tresoreria pel superàvit de la institució segons la liquidació del pressupost de 2019. Els RDL  8/2020 de 17 de març i l’11/2020 aprovat aquest passat dimarts pel Consell de Ministres habiliten els presidents de corporacions locals per aprovar modificacions o suplements de crèdit per causes derivades del COVID-19, provinents de superàvit, comptant amb la convalidació corresponent del ple de la institució.

Els altres 2,47 milions d’euros provenen de romanent de tresoreria afectat que retorna al Consell per causes judicials, a través de fiscalia anticorrupció. Un acord del Consell de març del 2017 preveu que les quantitats que obtingui la institució per aquesta via s’hauran de destinar necessàriament cap a l’IMAS, i la modificació de crèdit corresponent haurà d’obtenir el suport del ple de la institució.

La presidenta Catalina Cladera confia en rebre “el suport unànime” de tots els grups polítics per la mesura, ja que es deriva d’una situació “de crisi causada pel coronavirus, amb unes despeses que hem d’assumir per atendre els nostres compromisos amb els ciutadans en àrees considerades essencials” en referència a serveis socials i d’atenció a col·lectius vulnerables, o les emergències.