Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell licita el contracte de dinamització lingüística insular

El Consell licita el contracte de dinamització lingüística insular

(03/11/2021)

L’empresa guanyadora prestarà el servei entre desembre d’enguany i agost de 2023

La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca ha licitat el contracte de dinamització lingüística insular amb el qual vol contractar una empresa que, entre desembre d’enguany i agost de 2023, dugui a terme activitats arreu de Mallorca que afavoreixin que el català sigui llengua de cohesió social. L’objectiu és que el servei incideixi especialment en la població infantil, jove i nouvinguda.

Segons ha explicat la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, amb aquesta acció es compleix un dels Acords de Raixa pel que fa a normalització lingüística i ha explicat que «el servei de dinamització té com a objectiu promoure la consciència lingüística de la ciutadania i l’ús del català en tots els àmbits i les activitats de la vida social a Mallorca».

Així, l’empresa adjudicatària d’aquest servei haurà de proposar i executar arreu de l’illa una bateria d’activitats presencials, semipresencials i en línia que afavoreixin que el català sigui llengua de cohesió social. El projecte ha d’incloure un mínim de dotze accions diferents en què es vegin reflectits cinc àmbits de població (infants, joves, nous parlants, adults i sectors concrets) i, com a mínim, vuit d’aquestes accions s’han d’enfocar als àmbits d’infants, joves i nous parlants.

El contracte té una durada de 21 mesos, des de l’1 de desembre de 2021 fins al 31 d’agost de 2023, sense possibilitat de pròrroga, i està dotat amb 254.100 euros (IVA inclòs). El gruix d’aquest pressupost està destinat al 2022, únic any complet en què es prestarà el servei.

Aquest pressupost s’ha fixat tenint en compte els preus de mercat actuals en contractes d’aquesta naturalesa com també el Conveni col·lectiu de marc estatal de l’oci educatiu i animació sociocultural. Per a la prestació del servei, l’empresa adjudicatària ha d’assignar a aquest contracte, com a mínim, tres treballadors: dos dinamitzadors lingüístics a temps complet, amb una jornada laboral mínima de 35 hores setmanals, i un coordinador de les tasques dels treballadors, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals, que serà la persona de referència amb qui normalment es relacionarà el Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca.

Les empreses tenen fins al 12 de novembre, a les 14.00 h, per presentar-se al contracte i ho hauran de fer per mitjà de la Plataforma de Contractació del Sector Públic Estatal <https://contrataciondelestado.es>