Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell manté la seva aposta per la millora de carreteres destinant 44 milions, el 2022, a projectes centrats en la sostenibilitat i la seguretat

El Consell manté la seva aposta per la millora de carreteres destinant 44 milions, el 2022, a projectes centrats en la sostenibilitat i la seguretat

(14/11/2021)

El pressupost del Departament de Mobilitat i Infraestructures augmenta en un 7,1 % i és el segon del Consell quant a dotació, només superat pel IMAS

En els pressupostos de l’any que ve es mantindrà l'impuls d’aquesta legislatura a una política de carreteres que deixa de banda els megaprojectes amb el gran cost en consum territorial i en  fer malbé el medi ambient. Així, continuam fent realitat el nostre projecte de millora de la xarxa secundària de carreteres amb projectes de proximitat, als quals es destinaran 44 milions d'euros, per a la qual cosa al llarg de 2022 es desenvoluparan actuacions centrades en «millorar la mobilitat, eliminar punts de concentració d'accidents i, per tant, renovar les infraestructures i millorar-ne la seva seguretat», en paraules del conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano.

El pressupost total del Departament de Mobilitat i Infraestructures per a 2022 és de 6,3 milions d'euros més que enguany, passant de 88.8 milions a 95,1 milions, la qual cosa es tradueix en un 7,1 % més.

Aquest increment, tenint en compte que el pressupost total del Consell augmenta un 5,3 % respecte al 2021, suposa que el Departament de Mobilitat i Infraestructures supera en gairebé 2 punts la pujada global pressupostària de la institució insular, la qual cosa és «un indicatiu de l'aposta pels projectes d'inversió que està impulsant i desenvolupant el Departament en tota l'illa».

El Departament de Mobilitat i Infraestructures és el segon del Consell quant a rellevància de dotació pressupostària, només per darrere del IMAS, aglutinant el 18,3 % del pressupost total de la institució.

Al més dels 44 milions per als projectes de millora de la xarxa secundària, els pressupostos del Departament preveuen 25,7 milions d'euros més per al manteniment i la conservació de carreteres, que es troben a punt d'adjudicar amb nous contractes que suposaran un nou paradigma quant al manteniment i la conservació de carreteres ja que s'optimitzaran moltes tasques. Entre d’altres qüestions, es consideraran per primera vegada en els propis contractes les situacions sobrevingudes i imprevistes i es comptarà amb elements nous fins avui, tant pel que fa al tractament de residus com a la incorporació d'aspectes més sostenibles. A més, aquests contractes permetran executar obres de petita escala de manera directa, la qual cosa redundarà en una agilitat i celeritat més grans a l'hora d'efectuar inversions en la xarxa de carreteres.

Per tant, el pressupost total per a actuacions i projectes de millora de la xarxa secundària de carreteres l'any vinent ascendeix a gairebé 70 milions d'euros.
«La política en infraestructures viàries centrada en la seguretat i sostenibilitat inclou tot el capítol de projectes de construcció de tota una xarxa de carrils bici, sendes ciclables i vials cívics per a vianants, que han de servir per  fomentar un tipus de mobilitat més sostenible que connecti els nostres municipis i entorns urbans des d'un punt de vista paisatgístic més agradable», declara Sevillano.

A més, els pressupostos preveun un nou Pla Director Sectorial de Carreteres, al qual es destinen 580.000 euros, que se cenyirà a criteris de sostenibilitat, mediambientals, de mobilitat i de paisatge. Aquest Pla inclourà tot un nou capítol per a la Xarxa de Carrils Bici insular.  «Es tracta d'un nou Pla adequat a les necessitats socials actuals, que deixi de banda d'una vegada i per sempre l'antiga planificació de desenes de rondes i variants repartides per tot el territori, i plantegi un nou model de carreteres que millori  la mobilitat als nostres pobles i ciutats, però des d'un plantejament molt més sostenible i respectuós amb el medi ambient», ressalta Sevillano.

També inclouen 1,9 milions d'euros per al projecte, ja en marxa, de construcció i maquinària de la V Estació d'ITV de Mallorca, al Polígon de Son Bugadelles-Calvià. «Suposarà el darrer pas per deixar un servei d'ITV molt millor de com el trobàrem a l'inici de legislatura, amb la V estació que serà una instal·lació moderna i àgil, la qual cosa tancarà el cercle quant a la millores aconseguides en aquesta legislatura en el Servei d'ITV», explica Sevillano.

A més, preveun qüestions tendents a una mobilitat sostenible. Així, s'inclouen 41.000 euros per un pla d'aparcaments dissuasius de Mallorca, actualment en redacció, amb els objectius principals de «fomentar el transport públic i oferir altres tipus d'alternatives de mobilitat al vehicle privat, eliminar així cotxes de les carreteres amb la millora no sols mediambiental sinó de seguretat viària», en paraules del conseller.
També es destinaran 190.000 euros per a sensors que mesurin el renou i  els contaminants i 125.000 euros a la nova xarxa de mesurament i estacions d'aforament en les carreteres de Mallorca. Es destinaran 350.000 euros a la instal·lació i control de dispositius d'intel·ligència artificial per analitzar i fer el seguiment del funcionament d'enllaços a les vies d'alta capacitat, i 250.000 euros per a solucions semafòriques en rotondes congestionades, amb la finalitat de millorar-ne la fluïdesa mitjançant un sistema de teledetecció i radar.