Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística incrementa un 12 per cent el pressupost per reforçar les ajudes a activitats culturals i política lingüística

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística incrementa un 12 per cent el pressupost per reforçar les ajudes a activitats culturals i política lingüística

(14/11/2022)

L’any que ve es destinaran 19,5 milions al sector cultural, a la protecció del patrimoni i al foment del català

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística disposarà de 27.727.373 euros per a l’exercici de 2023, un 12 per cent més que el 2022. D’aquesta quantitat, poc més de 8,1 milions corresponen a la partida de personal i 19,5 serviran per dinamitzar el sector cultural i per protegir el patrimoni i la llengua.

Els comptes del Departament preveuen, com a novetat, convocatòries de subvencions destinades a donar suport a les biblioteques públiques, a festivals de música en català i a la creació d’una partida per ajudar a mantenir la Biblioteca Balear del Monestir de la Real. A més, es preveu un augment generalitzat en la dotació econòmica de les ajudes. 

«Són uns pressuposts expansius i ajustats a les necessitats del sector. Expansius perquè són els pressuposts més elevats elaborats per aquest equip polític que ha gestionat el Departament. I ajustats a la realitat perquè després d’aquests quatre anys de gestió s’han detectat i s’han analitzat les necessitats del sistema cultural de Mallorca format per ajuntaments, associacions i empreses, i s’hi ha donat resposta», ha explicat la vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets. 

Busquets ha afegit que «també són uns pressuposts de futur, ja que estan pensats per donar continuïtat a les polítiques culturals d’esquerres i basades en el mallorquinisme polític que aquest equip ha duit a terme els darrers quatre anys. Estam convençuts que han donat resultats i la prova és el moment d’efervescència cultural que vivim a Mallorca». 

Direcció Insular de Cultura

El pressupost de la Direcció Insular de Cultura, sense comptar el Teatre Principal de Palma, té un pressupost de 10.389.535,26 euros. Amb un augment de l'11,42 per cent de la partida pressupostària de la Direcció Insular, s’incrementa en més de 700.000 euros la dotació per a les subvencions de cultura. Un fet que cerca donar resposta a la inflació que es viu actualment i que també afecta els preus dels projectes de desenvolupament d’activitats culturals.

En aquest sentit, el pla de subvencions de Cultura preveu un augment de les convocatòries d’ajuts destinats a projectes cinematogràfics (que passen de 256.000 a 436.000 euros), a activitats culturals d’associacions (que s’augmenta en 100.000 euros fins a arribar als 250.000) i a festivals d’arts escèniques d’associacions (creix en 50.000 euros i arriba al total de 150.000 euros). 

Així mateix, Busquets ha destacat la creació d’una línia nova d’ajudes per al desenvolupament dels plans directors de les biblioteques públiques de Mallorca, dotada amb 120.000 euros, per afrontar el repte d’adequar-se a la Llei de biblioteques. També es crea una partida nova de 100.000euros destinada a mantenir la Biblioteca Balear del Monestir de la Real.

Cal remarcar l’augment d’un 47,65 per cent de la partida destinada al Museu de Mallorca, que passa de 229.603 euros a 339.005 euros. La dotació del Museu Marítim de Mallorca també creix, en aquest cas, un 19,18 per cent, fins a arribar als 608.052 euros. A més, aquesta partida inclou una part de lamuseografia nova de la seu de ses Voltes, a Palma. L’obertura de les instal·lacions reformades es durà a terme durant el 2023.

Direcció Insular de Patrimoni

Amb un pressupost d’1.654.888,42 euros, la Direcció Insular de Patrimoni podrà continuar amb les ajudes per recuperar espais arqueològics i paleontològics de l’illa, adreçades a ajuntaments, universitats i particulars. A més, es destinaran 420.000 euros a recuperar i conservar béns eclesiàstics. 

Així mateix, a partir de l’1 de gener del 2023, es començarà a executar el projecte d’inventari del patrimoni cultural immaterial de Mallorca, ja adjudicat, i que compta amb una partida econòmica de 300.472,80 euros. Aquest és el projecte més ben dotat de tot l’Estat espanyol sobre aquesta temàtica.

Direcció Insular de Política Lingüística

Pel que fa a la Direcció Insular de Política Lingüística, incrementa el pressupost en un 45 per cent fins a arribar a 1.788.434,50 euros, amb un augment important de les ajudes per al foment de la llengua catalana en diferents àmbits. 

El pla de subvencions d’aquesta àrea inclou una convocatòria nova per a festivals de música en català dotada amb 80.000 euros. S’augmenta un 50 per cent la subvenció per a les entitats que fomenten la llengua catalana, que passa a 60.000 euros. De la mateixa manera, s’incrementa la dotació econòmica de la convocatòria per retolar en català destinada a ajuntaments (que passa de 60.000 a 150.000 euros), alhora que també creix l’adreçada a empreses (que passa de 150.000 a 245.000 euros). 

També es contribuirà a la recuperació de l’Acampallengua, organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua, amb una aportació de 60.000 euros. A més, per primera vegada es disposa de 150.000 euros de transferència directa dels Pressuposts Generals de l’Estat al Consell de Mallorca per a ajuts a la producció editorial de Mallorca en llengua catalana.

Teatre Principal de Palma

El Teatre Principal de Palma comptarà el 2023 amb un pressupost de 5.295.333,26 euros, que permetrà augmentar en 100.000 euros la partida destinada a la gira d’obres teatrals produïdes i coproduïdes amb companyies de Mallorca a teatres de la Part Forana i més enllà del territori balear. 

A més, es duplica la dotació pressupostària dels serveis educatius del Teatre (40.000 euros). D’aquesta manera, el projecte «Tutories teatrals», adreçat a escoles, amplia l’oferta formativa i afegeix àrees de coneixement, com són l’expressió corporal i la formació en tècnica de sonorització i il·luminació.