Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Ple del Consell de Mallorca aprova el Pla d’Equipaments Comercials

El Ple del Consell de Mallorca aprova el Pla d’Equipaments Comercials

(01/04/2019)

El PECMa té com a eixos principals fomentar el comerç de proximitat, millorar la mobilitat de l’illa i donar rellevància al paisatge urbà.

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat de forma definitiva aquest dijous el Pla d’Equipaments Comercials (PECMa), que proposa un model territorial nou per a l’illa, que té com a eixos principals fomentar el comerç de proximitat i millorar tant la mobilitat com el paisatge urbà de Mallorca. El document ha tirat endavant gràcies a 28 vots a favor (PSIB, Més, Podemos, PP i el PI), si bé també hi hagut 2 abstencions (C’s). 

L’objectiu del Pla és fixar criteris per establir un model territorial comercial a l’illa, centrat en la protecció del medi ambient, l’ordenació del territori i la protecció dels consumidors. A més, es cerca la gestió territorialment sostenible, entesa com l’equilibri entre els recursos territorials i ambientals disponibles i els requerits per al desenvolupament del sector comercial.

El Pla també pretén fomentar el benestar de la població i assegurar un nivell suficient d’equipament comercial, capaç de garantir amb equilibri els diversos drets que conflueixen, entre els quals hi ha el de la lliure i lleial competència i el de la protecció dels consumidors. 

Un altre dels eixos rellevants és el reforç del comerç a zones con Inca i Manacor, per evitar que es produeixi una centralització en l’àmbit comercial a Palma, a més de fomentar el comerç de proximitat.

La consellera de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, ha volgut agrair « la feina i dedicació en la redacció d’aquet instrument de tots i cada un dels grups polítics del Consell ». A més, Garrido ha recordat que «la tasca vigilant i de generositat que han tingut Afedeco, Pimeco, Pimem, la UGT i CCOO per fer possible aquest gran consens».

L’entrada en vigor del PECMa es produirà a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). 

Cal recordar que al setembre del 2015 es va aprovar la norma territorial cautelar que marcava l’inici de la redacció del Pla. Ja al desembre del 2017 el Ple del Consell el va aprovar inicialment, així com el règim de suspensió de llicències. 

Zonificació de l’illa

Per poder ordenar el sòl comercial es fa una zonificació de l’illa en cinc nivells:

Nivell 1. Inclou l’àrea de més activitat de l’illa, Palma, en la qual es concentra una part significativa de la població, així com els serveis administratius, comercials i dotacions principals i que disposa de la major accessibilitat territorial. 
Com a conseqüència de l’impacte sobre el sistema de mobilitat, com que afecta conjunts de ciutadans, es considera que els equipaments comercials no han de tenir una superfície comercial més gran de 40.000 m².

Nivell 2. Inclou les poblacions, com Inca i Manacor, amb una gran rellevància territorial en l’estructura insular, considerades nodes de desenvolupament. D’acord amb les característiques territorials per a aquestes poblacions, s’estableix un límit màxim d’equipament comercial de 13.000 m² de superfície comercial. 

Nivell 3. Inclou àmbits amb rellevància territorial, que assumeixen un paper significatiu, com a prestadors de serveis en l’estructura comercial i d’accessibilitat subcomarcal. S’estableix un límit màxim d’equipament comercial de 4.000 m² de superfície comercial. 

Nivell 4. Inclou els àmbits amb rellevància territorial, que assumeixen un paper de prestadors de serveis sobre l’entorn immediat. En els nuclis classificats de nivell 4 s’estableix un límit màxim d’equipament comercial de 1.500 m².

Nivell 5. Sòls aptes no inclosos en els àmbits anterior. En els nuclis de nivell 5 s’estableix un límit màxim de 700 m² de superfície comercial. 

Superfície complementària

A més, els equipaments comercials podran disposar d’una superfície complementària modulable per a cines, restauració i serveis, que variarà segons el tipus d’establiment. 

En els centres comercials i en els equipaments comercials grans (més de 1.500 m²), la superfície complementària no ha de superar en més d’un 15 per cent la superfície comercial total. 

En el cas d’equipaments comercials de mida mitjana, de 701 a 1.499 m², la superfície complementària no ha de superar en més d’un 25 per cent la superfície comercial total. 

Per acabar, en els equipaments comercials de mida petita, de 401 a 700 m², no l’ha de superar en més d’un 50 per cent.