Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El ple del Consell dona suport unànime al Consell de Persones Majors

El ple del Consell dona suport unànime al Consell de Persones Majors

(09/06/2022)

Aquest òrgan de participació, consulta i informació facilitarà que la gent gran tengui un paper actiu a les polítiques públiques de la institució insular

El ple del Consell de Mallorca ha donat aquest dijous suport unànime a la posada en marxa del Consell de Persones Majors, amb la modificació del Reglament que s'ha aprovat avui a sessió plenària amb els vots favorables de tots els partits polítics. A la sessió plenària ha intervingut la Federació d'Associacions de Gent Gran, Joan Bibiloni, la presidenta de la Federació d'Associacions de Gent Gran de la Ciutat de Palma, Jerónima Marquès, presidenta de la federació de gent gran de Marratxí, Manela Campos i han estat presents diferents membres d'associacions de persones majors.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera ha agraït la intervenció dels representants de les associacions i federacions de persones majors, ha apuntat que "a partir d'avui Mallorca té un instrument de participació per a les persones majors, un nou espai per fer-se escoltar i interactuar amb la institució insular"
El conseller Javier de Juan ha mostrat també la seva satisfacció per l'impuls d'aquest òrgan per part del Consell de Mallorca. De Juan ha explicat que on s'abordaran les qüestions referents a la gent gran, sobretot les que comportin la millora del benestar i la qualitat de vida d'aquest sector de la població, i també qualsevol problemàtica que els hi afecti. Un dels temes que es preveu tractar, és el de la bretxa digital.

Les funcions del Consell de Majors són de consulta, d'assessorament i d'informació sobre els aspectes que incideixen en el col·lectiu de les persones majors. Al mateix temps és un òrgan de coneixement. Una de les principals tasques que assumirà serà l'elaboració d'informes i d'estudis. El resultat dels quals permetrà al Consell tenir informació concreta i d'interès per dissenyar determinants programes, actuacions o propostes. Es poden crear les comissions d'estudi i les ponències de treball, de caràcter temporal, que consideren oportunes per preparar estudis o informes, dels quals s'ha d'informar el Ple del Consell.

El Consell de Persones Majors Mallorca integra la màxima pluralitat i diversitat en la composició, per tal d'aconseguir una major representativitat. Està format per membres representants de les federacions, de les associacions de persones majors i entitats vinculades als serveis socials, representants dels grups polítics amb representació al Ple del Consell de Mallorca, persones majors que han destacat per la seva trajectòria personal o professional i una dona major de 60 anys provinent de l'àmbit feminista i coneixedora de les característiques i problemàtiques concretes de les dones majors.

En el termini màxim de tres mesos, des de l'entrada en vigor del seu Reglament, aprovat aquest dijous en sessió plenària, s'han de nomenar els membres del Consell de Persones Majors de l'Illa de Mallorca i s'ha de convocar la sessió constitutiva.
Hi haurà dues sessions ordinàries a l'any: la primera, dins el primer semestre, que tindrà lloc a Palma. L'altra, en el segon semestre, que tindrà lloc en un municipi de la Part Forana, i totes les extraordinàries que consideren aquest òrgan.

Entre les tasques del Consell de Persones Majors hi ha la promoció de les relacions intergeneracionals i l'associacionisme, la creació de debat i la difusió de bones pràctiques en matèria de polítiques de gent gran. També haurà de conèixer, valorar, informar dels plans, els programes, les línies d'actuació generals i prioritàries i els pressupostos corresponents a l'àmbit d'actuació de les persones majors, abans que el Consell de Mallorca els aprovi. Així com incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal, fomentant la igualtat d'oportunitats entre dones i homes majors, impulsant l'empoderament de les dones majors i fomentar la sororitat entre d'elles. També preveu accions encaminades a la diagnosi i intervenció de les situacions de violència de dones majors, sovint invisibilitzades.

El Consell de Mallorca, va crear l'any 2008 el Consell de Persones Majors de l'Illa de Mallorca. Actualment, amb els canvis introduïts al ple del Consell aquest dijous, la institució insular fa una clara aposta perquè aquest òrgan tengui la màxima pluralitat i representativitat i un paper actiu per promoure polítiques que tendeixen a una participació major i més plena de les persones majors.