Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Ple ha aprovat inicialment el Reglament de Participació del Consell de Mallorca

El Ple ha aprovat inicialment el Reglament de Participació del Consell de Mallorca

(14/10/2021)

  • El document preveu la regulació de nous mecanismes i la promoció de la participació 
  • El Ple també ha aprovat una subvenció nominativa per al funcionament de l’Associació Mallorca Rural i una altra a la Federació Balear de Caça per a la divulgació en l’àmbit cinegètic

 
El Ple del Consell de Mallorca ha votat l’aprovació inicial del Reglament de Participació de la institució, que ha sortit endavant per majoria. 
 
En la seva intervenció, el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local ha exposat que «no només es tracta de fer una institució més propera a la ciutadania, sinó que es tracta, també, de que aquells que prenem les decisions polítiques que afecten la societat mallorquina tenguem més a prop aquesta ciutadania i puguem escoltar en espais regulats les seves opinions». En aquest sentit, ha remarcat: «no basta voler que la ciutadania participi, se l’ha d’encoratjar perquè ho faci, s’han de crear marcs idonis i s’han d’oferir mecanismes que ho permetin».

El nou reglament recull cinc fórmules de participació al Consell: la intervenció en els plens, l'audiència pública amb dues finalitats diferents (el rendiment de comptes o per parlar de qüestions per iniciativa ciutadana), les consultes prèvies per plataformes de participació a més dels procediments jurídics existents, els processos participatiu ens si mateixos i, finalment, els fòrums d'opinió (espais dedicat a l'obtenció d'opinions i propostes vers una temàtica concreta abans de definir les actuacions, si cal fer-ne).

Per altra banda, es defineixen les oficines d'atenció a la ciutadania, elements bàsics per apropar el Consell a la ciutadania i a la part forana de Mallorca i per garantir l’accés a la informació. 
 
Articulat del nou Reglament
 
El nou Reglament s’articularà en sis capítols. Després del capítol inicial destinat a les Disposicions generals, el segon recull els Drets de la ciutadania, referents a la participació, la petició d’informació, etc. 
 
El tercer capítol (Mecanismes de Participació) és el més novedós, ja que mai abans s’havien definit els procediments més enllà dels mecanismes de participació de les entitats socials. 
 
El quart (Sistemes per la informació, comunicació i participació) recull les eines de què disposa la ciutadania per articular la seva participació dins el Consell i en les seves polítiques. 
 
Els Espais i òrgans de participació, el cinquè capítol, enumera espais com els consells sectorials o l’Assemblea de Batles i Batlesses. A més, en crea un de nou: la Comissió de participació, que tendrà per objectiu coordinar les polítiques, projectes i actuacions en matèria de la participació ciutadana i, alhora, avaluarà l’aplicació del reglament i dissenyarà el pla estratègic insular de Participació Ciutadana. Formaran part d’aquest nou òrgan els departaments del Consell, ajuntaments i entitats socials.  
 
Per últim, el darrer capítol es destina al Foment de participació, i s'hi indiquen mesures per a l'impuls de la participació tant a les polítiques insulars com per part del teixit associatiu, així com el foment de l'educació per la participació. 
 
Subvencions per a entitats a favor del món rural
 
El Ple d’avui ha aprovat també dues subvencions nominatives a entitats presents a Mallorca.
 
En primer lloc, el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local abonarà 43.700 euros a l’Associació Mallorca Rural, ja que aquesta entitat compleix amb els objectius del Consell d’impulsar l’àmbit rural de l’illa i donar una empenta socioeconòmica i ambiental a aquest sector, i ho fa amb implicació de la innovació i el desenvolupament tecnològic. Amb aquesta subvenció nominativa, Mallorca Rural pot cobrir despeses de gestió i administració per al seu funcionament. 
 
Recordem que Mallorca Rural és l’entitat publicoprivada encarregada de dinamitzar la zona rural de l’illa mitjançant el LEADER -una línia del Programa de Desenvolupament Rural de la PAC europea. Està presidida actualment pel Consell de Mallorca. i en formen part la conselleria d’Agricultura del Govern balear -a través del FOGAIBA-, els ajuntaments de la zona LEADER i entitats de caràcter privat del sector agrari. 
 
En segon lloc, s’ha acordat concedir una subvenció a la Federació Balear de Caça de 15.000 euros, perquè dugui a terme un projecte de divulgació i comunicació en l’àmbit cinegètic, que difondrà els valors de la caça i del món rural amb l’objectiu de fomentar les conductes responsables, donar a conèixer les espècies cinegètiques i mostrar una realitat existent que forma part de les tradicions de Mallorca.