Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El pressupost de Territori i Infraestructures serà de 92,5 milions d’euros

El pressupost de Territori i Infraestructures serà de 92,5 milions d’euros

(25/11/2015)

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i el secretari tècnic, Jaume Colom, han presentat els pressuposts 2016 per al Departament de Territori i Infraestructures, que serà de 92,5 milions d’euros i que suposa un 1,3 % més que el de 2015.

Els pressuposts del Departament de Territori i Infraestructures per a l’any 2016 ascendeixen a 92.547.294,36 milions. Respecte de l’exercici anterior, suposen un 1,3 % més. Aquests comptes marquen el nou rumb que tindrà el Consell de Mallorca en la gestió del territori de l’illa i el nou model de carreteres que es potencia.

La Direcció Insular de Territori i Paisatge gestionarà 1 milió d’euros, que es destinaran, d’una banda, a la redacció de plans sectorials. D’aquests, cal destacar la redacció del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials, al qual es destinen 250.000 euros. D’altra banda, també es crearà una oficina de suport tècnic i jurídic als ajuntaments perquè es puguin adaptar al Pla Territorial de Mallorca i per facilitar-los les tramitacions. Quant a la Direcció Insular d’Urbanisme, tindrà un pressupost de 2,5 milions que, segons Garrido, «permetrà modernitzar el servei i fer-lo més àgil».

La consellera ha anunciat que «un dels punts principals per la preservació del territori serà la posada en marxa d’un pacte pel paisatge. Des del departament, intentarem aconseguir el màxim suports perquè aquest pacte sigui una realitat perdurable i que tothom s’hi senti partícep».  

Pel que fa a la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, el pressupost serà de 85,6 milions d’euros. Des del Departament de Territori i Infraestructures, es treballa amb un nou model de carreteres per millorar la xarxa viària, fer carreteres més segures i integrades dins el paisatge. En aquest sentit, el 50 % del pressupost de la direcció insular es destinarà a inversions en carreteres i un 33 %, a conservació de ferms.

La consellera ha remarcat que «la carretera Llucmajor-Campos serà l’única gran obra. A partir d’aquesta, es potenciarà la millora de la xarxa viària i farem actuacions per fer més segures les infraestructures pels vehicles, pels vianants i pels cicilistes».

El secretari tècnic, Jaume Colom, ha explicat que s’està treballant amb un pla «per evitar riscos de despreniments a les carreteres de la serra de Tramuntana. Està previst que es firmi un conveni amb l’Institut Geològic i Miner d’Espanya perquè col·laborin amb l’estudi de les zones amb més risc de la Serra».

El Departament té dos òrgans dependents amb pressupost propi. D’una banda, el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, que comptarà amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, que provenen de la donació que li fa el Consell. El consorci posarà en marxa un congrés internacional sobre patrimoni mundial que es durà a terme coincidint amb el cinquè aniversari de la declaració de la Serra com a patrimoni mundial de la UNESCO, en la categoria de paisatge cultural.

D’altra banda, hi ha l’Agència de Disciplina Urbanística (ADU), que tindrà un pressupost d’1,4 milions d’euros, 615.000 euros dels quals aporta el Consell. Des del Consell, s’ha donat un nou impuls a l’activitat de l’Agència i tindrà més recursos dins l’any 2016. Cal recordar que l’ADU augmentarà amb dos nous municipis membres, Felanitx i Artà.

Segons Garrido, «la primera tasca del nou gerent, que prendrà possessió la pròxima setmana, serà elaborar un Pla d’Inspeccions el qual volem que tengui molta difusió perquè tothom sigui molt conscient que es duran a terme moltes inspeccions. Creim amb la disciplina urbanística, per tant, dotarem de més recursos l’ADU».