Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El programa Recerca d'Orígens de l'IMAS resol 18 de les 28 sol·licituds rebudes durant el 2015

El programa Recerca d'Orígens de l'IMAS resol 18 de les 28 sol·licituds rebudes durant el 2015

(23/03/2016)

Des de la posada en marxa del servei ja s'han resolt el 60% de les peticions de persones adoptades que volien trobar la seva família biològica.

El programa Recerca d'Orígens de l'Àrea de Menors i Família de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha resolt durant el 2015 un total de 18 de les 28 sol·licituds rebudes per part de persones que han estat adoptades i que volen conèixer o trobar les seves famílies biològiques. Des de la posada en marxa d’aquest servei, l'IMAS ha rebut un total de 252 sol·licituds, de les quals ja s'han resolt un 60%.

 

Pel que fa a les dades de 2015, 11 dels 18 casos resolts s'ha fet amb una trobada dels sol·licitants amb les seves famílies biològiques, mentre que en els 7 casos restants s'ha donat resposta a la sol·licitud, però sense mantenir un encontre amb la família biològica, bé perquè ha estat impossible trobar la família biològica o bé perquè la persona sol·licitant no volia mantenir cap contacte. Així mateix es continua treballant en els altres 10 casos restants i en alguns casos d'altres anys que continuen oberts.

 

El servei de recerca d’orígens és un programa adreçat a persones adoptades, amb la finalitat de donar cabuda al dret dels adoptats a conèixer la seva identitat biològica. La seva feina s’estructura a través de diverses actuacions d’assessorament, orientació i mediació amb les famílies. El servei està adscrit a la secció d’Adopcions de l’Àrea de Menors i Família de l’IMAS.

 

Els principals objectius del programa són:

 

- Ajudar els adoptats que ho sol·licitin a conèixer la seva identitat biològica.
- Ajudar els adoptats a prendre consciència de la situació, elaborar i valorar tot el procés i la presa de decisions.
- Assessorar la família adoptiva sobre el procés d’acompanyament als fills adoptats durant la recerca.
- Orientar la família biològica.

 

El dret a la recerca d’orígens està reconegut a l’Estat espanyol des de l’any 2007, assignant les competències a les entitats públiques de protecció de menors. Aquesta competència no es concreta únicament en la recerca i localització de la informació, sinó en dur a terme un treball tècnic de mediació entre les famílies o persones implicades.

 

El procés d’intervenció en cada un dels expedients consta de dues parts: d'una banda a nivell administratiu amb la finalitat de completar la informació i localització de les persones implicades i de l'altra a nivell psicològic amb un especialista que durà a terme la lectura i comprensió de la informació i tota la tasca de mediació entre les parts, a més de donar el suport psicològic precís per elaborar la informació.