Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Servei de Patrimoni fa el seguiment per a protegir el llenç de murada sorgit de l'esboldrec de l'avinguda del Gran i General Consell de Palma

El Servei de Patrimoni fa el seguiment per a protegir el llenç de murada sorgit de l'esboldrec de l'avinguda del Gran i General Consell de Palma

(03/03/2023)

Tècnics del Consell de Mallorca han inspeccionat l’element patrimonial, que s’ha protegit amb un material geotèxtil

L'aparició d'un llenç de l'antiga murada de la ciutat de Palma causat per l'esboldrec de l'avinguda del Gran i General Consell ha comportat que el Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca hagi duit a terme el control patrimonial per conèixer-ne d'estat i fer-ne una adequada protecció compatible amb reparar l'esvoranc.

Tècnics del Servei de Patrimoni han inspeccionat i controlat aquesta part de la murada des del dimarts 28 de febrer fins avui mateix. Les tasques s'han realitzat en coordinació amb els enginyers d'EMAYA, responsables de l'obra.

En un primer moment es detectà que es tractava de la contramurada o mur exterior del fossat de la darrera murada de Palma, coneguda com la Murada Renaixentista. L'element objecte de la inspecció forma part del sistema defensiu de la murada del front de terra de la ciutat de Palma que va començar a ser enderrocada en aplicació del Pla Calvet l'any 1902. Concretament, el forat presumiblement es va fer dins la terra emprada per omplir el fossat durant les obres d'enderroc del Baluard de Santa Margalida, aproximadament l'any 1908.

També s’ha avaluat si l'enfonsament podria créixer. Però, una vegada conclosa la inspecció, almanco dins l'antic fossat i mentre el perfil del terreny restant es trobi compactat, es determina que no hi ha motius perquè això succeeixi.

Les recomanacions que ha fet el Servei de Patrimoni respecte al tractament del tram de la murada i la reparació de la calçada han anat en dues direccions. Una és documentar de forma georeferènciada amb mitjans topogràfics el tram de murada per tenir-ne constància per a intervencions futures. L'altra és cobrir el tram de murada amb material geotèxtil per protegir l'element patrimonial de la capa d'àrids prèvia a una altra capa de formigó. Així doncs, aquesta capa de material geotèxtil protegeix la murada renaixentista de Palma i evita que aquesta part del mur continuï degradant-se com havia passat en algunes actuacions antigues a causa del pas d'una artèria d'aigua potable.


Un cop resolta la urgència es proposa que la continuació de les obres es faci sota control d'un tècnic arqueòleg, alhora que es recorda a l'Ajuntament de Palma de la necessitat de comunicar qualsevol troballa amb valors patrimonials