Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El tram II de la via connectora entra en funcionament

El tram II de la via connectora entra en funcionament

(11/03/2019)

El tram II de la via connectora entre la carretera de Manacor (Ma-15) i la rotonda de Son Ferriol ha entrat en funcionament aquest dissabte després que les obres es reprenguessin ara fa quinze mesos. 

L’acte de comprovació de replanteig es va signar el 25 d’agost de 2014, si bé el termini d’execució va expirar el 25 de desembre de 2016. Posteriorment, el 15 de desembre de 2017, la Presidència del Consell de Mallorca va concedir una pròrroga de quinze mesos a la UTE Via Conectora Tramo II. 

L’obra, adjudicada per 29.830.839,70 € (IVA inclòs), ha permès desdoblar la carretera Ma-30 en el tram comprès entre la Ma-15 i la Ma-3011 (carretera vella de Sineu), construir enllaços a diferent nivell de tipus glorieta elevada en les carreteres Ma-15 i Ma-3011, i bastir el pas superior de reposició de la carretera Ma-15D. 

La secció transversal està composta de dos carrils de 3,50 m per calçada, mitjana estricta de 3 metres, i vorals 2,50 m exterior i 1 m interior. El drenatge de tot el conjunt es resol mitjançant un col·lector central de grans dimensions que recull tota l'aigua d'escorrentia de les calçades i també la que prové dels marges de la zona. 

El projecte inclou nombroses mesures de reducció d'impacte visual i acústic als veïns de la zona mitjançant l'enjardinament de zones annexes a l'actuació i la implantació de nombroses pantalles acústiques integrades en l'entorn. També hi ha un carril bici i vial per a vianants al llarg de la traça desdoblada, zones verdes i espais ciutadans.

En aquest moment ja es troben en funcionament els trams II, III i IV de la via connectora.