Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L’Agència de Disciplina Urbanística posa en marxa un pla de xoc per agilitzar els tràmits

L’Agència de Disciplina Urbanística posa en marxa un pla de xoc per agilitzar els tràmits

(26/01/2016)

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i el director gerent de l’Agència de Disciplina Urbanística, Bartomeu Tugores, han presentat el pla de xoc de l’agència que permetrà agilitzar tràmits i que preveu quasi duplicar la plantilla actual. S’han trobat 1.200 expedients pendents d’iniciar.

L’Agència de Disciplina Urbanística (ADU) posarà en marxa un pla de xoc per poder impulsar la tasca que du a terme i agilitzar els tràmits i els expedients. S’ha detectat que una de les mancances que té l’ADU és la part jurídica i, per això, es reforçarà la plantilla amb més personal jurídic.

La consellera Garrido ha explicat que «l’agència és un dels objectius de la legislatura perquè volem que sigui l’instrument de protecció del territori. I ens hem trobat una situació molt preocupant i que hi posarem tots els esforços per millorar-la». La prioritat és que «la ciutadania sigui conscient que des de l’ADU actuam, perquè sinó hi ha una sensació d’impunitat que no ens podem permetre».

Les mesures incloses en aquest pla preveuen augmentar el ritme de la tramitació d’expedients del personal ja existent i cobrir les necessitats de personal que hi ha actualment. Per una banda, hi ha tres places per a juristes (cap de servei, cap de la Secció Executiva i cap de la Secció Administrativa) que es podran cobrir en 2 o 3 mesos. Per altra banda, durant 2016 s’augmentarà el nombre de personal tècnic d’Administració General (TAG), especialistes en matèria jurídica. Finalment, també es dotaran econòmicament 2 places d’inspector i 1 plaça d’auxiliar administratiu, que ja existeixen en la relació de llocs de treball (RLT). En total, s’ha previst que l’agència disposi de 12 treballadors més, la qual cosa suposa quasi duplicar la plantilla actual.

En relació amb les obres il·legals que es detecten, l’Agència també posa en marxa un protocol d’actuació urgent per paralitzar les obres de forma immediata. S’ha de tenir en compte que, si s’acaba la construcció d’una edificació il·legal, els costos de la demolició i de la sanció són més alts que si s’atura abans. Per tant, la suspensió immediata de les obres és la millor solució.

Bartomeu Tugores ha remarcat que «la disciplina urbanística és realment efectiva si l’obra es paralitza un cop es veu que s’ha iniciat». A més, ha reiterat que «hem constatat molta feina pendent per fer i que el ritme de treball és millorable, per tant, en això incidirem».

A dia d’avui, l’ADU té 1.206 expedients pendents d’iniciar els tràmits de sanció i de demolició. D’aquests, 562 expedients també estan pendents de calcular l’IQA (índex de qualificació d’actuacions). L’IQA és l’instrument que s’utilitza per prioritzar les demolicions partint d’uns determinats criteris (tipus de sòl, valor de les obres, reincidència de l’infractor, etc.). L’IQA només es calcula en les infraccions comeses a partir de 2010.

A més, l’Agència de Disciplina Urbanística té 150 ordres de demolició que encara no s’han executat. Ja s’està treballant per fer-les efectives. Cal recordar que es va anunciar que la intenció de l’ADU és que es faci ús de les multes coercitives. D’aquesta manera, es pot forçar els propietaris infractors a que siguin ells qui executin la demolició. També hi ha 70 recursos d’alçada pendents de resoldre, fet que impedeix començar a recaptar la sanció o a demolir la construcció fins que no s’hagin resolt. 

Per al Departament de Territori i Infraestructures, l’ADU és una de les prioritats per a aquesta legislatura. A més, ja hi ha quatre ajuntaments més que tenen la intenció d’adherir-se a l’agència; aquests són Mancor de la Vall, Alaró, Capdepera i Sóller. La consellera ha afegit que «si els municipis veuen que la tasca de l’agència és efectiva, s’hi adheriran més».