Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L’IMAS contracta setze places d’acolliment residencial per evitar la separació de famílies en risc d’exclusió 

L’IMAS contracta setze places d’acolliment residencial per evitar la separació de famílies en risc d’exclusió 

(28/03/2023)

La institució insular destina aquest recurs a famílies que es troben en situació d’emergència social amb fills al seu càrrec mentre treballa també la seva reinserció sociolaboral. 

Mantenir el nucli familiar de les persones en situació o risc d’emergència social amb fills i/o filles menors al seu càrrec. Aquest és el principal objectiu del servei d’acolliment residencial que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha contractat amb l’entitat Sant Joan de Déu per donar resposta a les necessitats específiques de les famílies amb fills que es troben en situació de dificultat social per manca d’habitatge, de recursos econòmics o laborals, i de suport familiar, però que encara mantenen factors de protecció social.

«Apostam per evitar la separació familiar en tots els casos possibles, especialment en el de les famílies protectores amb nins, nines o adolescents al seu càrrec. Per això, hem desenvolupat un servei específic perquè els pares i mares amb problemes habitacionals i sense recursos econòmics puguin continuar vivint i tenint cura dels seus fills i filles, a la vegada que els proporcionam les eines perquè puguin reintegrar-se social i laboralment», ha destacat la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso.

Concretament, l’IMAS ha contractat 16 places d’acolliment residencial per a aquestes famílies en situació de vulnerabilitat. Aquest recurs s’engloba dins del Model d’Atenció Centrat en la Persona que ofereix l’IMAS a tots els serveis. Està adreçat a totes les unitats familiars amb fills i filles menors d’edat al seu càrrec que no disposin d’un habitatge on viure, independentment de si els infants o adolescents tenen activa alguna mesura de protecció.

La directora insular d’Infància i Família, Maria Ángeles Fernández, ha explicat que «a més de cobrir les seves necessitats bàsiques i assegurar-nos que no hi ha desprotecció ni desemparament dels infants i adolescents, oferim als progenitors un servei de suport psicosocial i capacitació per a la criança i realitzam accions dirigides a la integració sociolaboral».

Aquest servei d’acolliment residencial és un recurs de curta/mitja estància amb estades que generalment oscil·len entre els 4 i els 12 mesos. Totes les persones que hi accedeixen ho fan derivades des del Servei d’Infància i Família de l’IMAS, que  ha fet una valoració prèvia de cada cas. Durant l’estada en aquest servei, es desenvolupa un pla d’intervenció específic per a cada nucli familiar segons les seves necessitats.