Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L'IMAS destina prop de 2,5 milions d'euros per a l'atenció a persones amb discapacitat física

L'IMAS destina prop de 2,5 milions d'euros per a l'atenció a persones amb discapacitat física

(12/04/2019)

Es tracta dels concerts dels serveis d'atenció integral i promoció de l'autonomia; el de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional i el d'habilitació i teràpia ocupacional

L' Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) convoca la concertació de tres serveis per a persones amb discapacitat, dotats amb un pressupost màxim de 2.492.865,12€. En concret es tracta dels serveis  d'atenció integral i promoció de l'autonomia; el de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional i el d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física.

En el primer cas es tracta de 115 noves places d'un servei adreçat a persones amb discapacitat auditiva, persones amb discapacitat física sobrevinguda i persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental. En concret el servei el formen un conjunt d'actuacions adreçades a valorar, orientar, i donar els suports necessaris per a promoure l'autonomia personal i social i aconseguir la màxima inclusió en els diferents àmbits (social, educatiu, d'ocupació, salut i habitatge), donant suport a la inclusió efectiva mitjançant la coordinació amb els recursos de la comunitat. Segons el tipus de discapacitat i situació el servei pot donar suport en diverses àrees i àmbits de  la vida de la persona.

El servei de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional està adreçat a persones, a partir de 16 anys amb discapacitat física sobrevinguda que tenen possibilitats de millorar la seva autonomia i habilitació durant els 3 primers anys des de l'alta hospitalària. És un recurs que compta amb 115 places i proporciona una atenció multidisciplinària mitjançant sessions especialitzades per pal•liar i millorar els dèficits cognitius, motors i emocionals de la persona amb discapacitat sobrevinguda. El servei es presta quan la persona surt de l'hospitalització i passa a requerir un recurs social de promoció de l'autonomia i habilitació funcional fins que la seva situació s'estabilitza.

Pel que fa al servei d'habilitació i teràpia ocupacional, aquest consta de 30 places i té com a principal funció prestar suports formatius i terapèutics amb l'objectiu d'aconseguir-ne la màxima autonomia i inclusió sociolaboral. És un servei que està especialment dirigit a les persones que requereixen una requalificació per retornar al mercat laboral, per la qual cosa té una durada determinada: fins assolir els objectius individuals. També es dirigeix a persones en situació estable, pel que fa a al seva discapacitat, i que no tenien possibilitats de millorar la inserció laboral, es poden beneficiar d'una funció terapèutica i de manteniment d'habilitats. Està adreçat a persones a partir de 16 anys, amb discapacitat física sobrevinguda a partir del 33% en situació o risc d'exclusió, que necessiten suports especialitzats per a la seva requalificació i/o inserció sociolaboral.

La informació adreçada a les entitats del tercer sector que vulguin optar a als concerts i referida a les característiques tècniques, condicions de cada un dels serveis, presentació de sol•licituds, etc està disponible a la seu electrònica del Consell, als següents enllaços:

- Atenció integral i promoció de l'autonomia:

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=36962

- Promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional:

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=37065

- Habilitació i teràpia ocupacional

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=37218