Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L’IMAS distribueix 5,5 milions d’euros entre els ajuntaments per pal•liar els efectes de la covid 

L’IMAS distribueix 5,5 milions d’euros entre els ajuntaments per pal•liar els efectes de la covid 

(01/06/2021)

La línia d’ajudes garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques entre els col•lectius més vulnerables davant les situacions derivades de la pandèmia.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, el conseller de Drets Socials i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, i la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, han presidit l’acte de signatura dels nous convenis que l’IMAS firma amb els ajuntaments de Mallorca per garantir el benestar de les persones especialment vulnerables davant les situacions derivades de la covid. 

Representants de 32 municipis de l’illa i de la Mancomunitat del Pla han participat a l’acte de signatura que s’ha celebrat a la sala de plens del Consell. Les ajudes tenen per objecte finançar les prestacions socials municipals per fer front als efectes provocats per la pandèmia durant el 2021. El total dels convenis URCOVID-2021 és de 5.434.793 €, dels quals 4.658.394 € els aporta l’IMAS i 776.399 € el Govern balear. Els doblers s’han repartit tenint en compte el factor poblacional. En particular, el nombre de persones majors de 65 anys i el de menors de 16 que viuen als diferents municipis de l’illa. 

«Teniem clar des del principi que havíem de posar més recursos als serveis socials municipals i així ho hem fet, ampliant els convenis ordinaris amb els ajuntaments, convocant ajudes extraordinàries d’emergència i ara, amb una nova i important injecció econòmica» ha expressat la presidenta Cladera. «Invertim els nostres romanents en tenir uns serveis socials municipals potents que han donat resposta a les demandes derivades de la pandèmia i ho continuarem fent, mitjançant la col•laboració institucional, perquè haurem de seguir cobrint les seqüeles socials i econòmiques de la crisi».

Aquesta és la segona línia d’ajudes que se signa amb els municipis de l’illa per fer front a necessitat derivades de la pandèmia. L’abril de 2020 es va signar els municipis de l’illa un pla urgent de 3,6 milions d’euros, 800.000 provinents del Govern balear i la resta de l’IMAS, per fer front a l’emergència sanitària. Aquesta partida, ha destacat Javier de Juan, «han arribat directament a les famílies. El 80% dels doblers s’han destinat a cobrir necessitats bàsiques i al lloguer. La resta han servit per sufragar reforç de personal i compra de material sanitari. Ara seguim donant suport al finançament dels serveis socials comunitaris i esperam poder arribar a cobrir totes les necessitats».

Els nous convenis permetran ampliar la dotació de les partides destinades a garantir els ingressos suficients a les famílies per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, per cobrir contractacions laborals (substitucions, serveis nous o personal de suport) i projectes derivats de l’emergència sanitària, com ara el reforç dels serveis de caràcter domiciliari, adreçats principalment a la gent gran, persones amb discapacitat o en situació de dependència, per compensar el tancament de menjadors, centres de dia, centres ocupacionals i similars. Aquests serveis comprenen l’ajuda al domicili de la persona en totes les modalitats, així com el trasllat a l’àmbit domiciliari dels serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, etc., per la suspensió de l’atenció diürna als centres. 

Els convenis, a més, preveuen l’adquisició de mitjans de protecció (EPI), el reforç de la teleassistència i els dispositius d’atenció a persones sense llar, amb el personal i els mitjans materials adequats que en possibilitin l’ampliació, tant en temps d’estada com en intensitat.

La consellera Fina Santiago ha mostrat el compromís de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern amb els serveis socials municipals, i ha destacat que «només des de la col•laboració institucional que som capaços d’exercir els municipis, el Consell i el Govern hem pogut afrontar la situació novedosa d'aquesta  pandèmia. Ja començam a tenir dades de les memòries dels municipis i en algun es va arribar a augmentar un 30% la demanda. El paper dels serveis socials ha estat clau per fer front a les necessitats de les famílies i gràcies a l’esforç de les treballadores i treballadors dels serveis socials municipals, durant els dos mesos de confinament des del Govern vàrem poder arribar a 6.000 famílies amb la Renda Social Garantida extraordinària».

L’IMAS abonarà a l’ens local una bestreta corresponent al 100 % de l’import previst en el conveni perquè cada municipi pugui disposar de l’assignació de manera immediata sense necessitat d’una justificació prèvia de cada despesa. És a dir, la institució avança les quantitats assignades i autoritza la despesa que s’ha d’acreditar posteriorment.