Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L'IMAS presenta el seu pressupost 2016, el més social de la història del Consell

L'IMAS presenta el seu pressupost 2016, el més social de la història del Consell

(20/11/2015)

La consellera Margalida Puigserver ha destacat que “l’augment del 7,8% respecte als pressuposts de 2015 demostra l’aposta clara i ferma del Consell de Mallorca cap a les persones més necessitades i cap a uns serveis socials de qualitat”.

La consellera executiva de Benestar i Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha presentat avui matí els pressuposts de l'IMAS per a l'any 2016 en una roda de premsa en la que ha estat acompanyada per tot el seu equip directiu i ha destacat els principals objectius que es volen aconseguir des del Consell de Mallorca en matèria de serveis socials.

 

El pressupost de l'IMAS per al proper any és de 155,4 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 7,8% respecte al de 2015 quan l'IMAS comptava amb un pressupost de 144 milions. Aquest creixement, així com el fet que el 38,8% del pressupost total del Consell es destini a aquest departament, demostra l'aposta clara i ferma de la institució insular per consolidar els serveis socials.

 

Tal i com ja es va anunciar a la roda de premsa de pressuposts del Consell de Mallorca, des de la institució insular es destina a l'IMAS un 38,8% del total del seu pressupost. Així, durant el 2016 s'hi destinaran 137.704.450,50 € que figuren a la partida de pressuposts 2016 del Consell i una aportació extraordinària de 3.759.899,16 €. La resta, fins superar els 155,4 milions d'€ s'ingressaran a través de convenis amb el Govern per al desenvolupament de diversos programes.

 

Objectius

 

Des de l'IMAS aquesta legislatura es volen consolidar uns serveis socials dignes i de qualitat per a tots els mallorquins i mallorquines, per la qual cosa s'han establert els següents objectius:

 

- Recuperar la motivació del personal i millorar així la qualitat en l'atenció directa als nostres usuaris, especialment a les residències de gent gran i a les llars de menor. En aquest sentit, s'ha augmentat en sis milions més el pressupost de l'àrea de Recursos Humans, el capítol 1, la qual cosa suposa un creixement del 12,84% respecte al 2015.  Així, es vol recuperar la dignitat i les condicions laborals del personal amb el retorn de la paga extraordinària de 2012, la creació d'equips de reforç itinerants, la inversió en formació...

 

- Dissenyar i executar un pla d'inversions per reformar i/o modernitzar les nostres residències i llars del menor. Així, es posarà en marxa la reforma de l'edifici C de la Llar d'Ancians, la qual cosa suposarà la creació de 60 noves places per a persones dependents; es milloraran les habitacions i la cuina de la residència La Bonanova, així com la tercera planta del centre de menors Puig dels Bous.

 

- Disposar d'una xarxa de serveis adequada a les necessitats de les persones majors, persones amb discapacitat o menors en situació de desprotecció. En el cas de l'àrea de Persones amb Discapacitat, s'ha augmentat un 12,6% el pressupost del capítol II per consolidar les places i serveis ja existents, concertar noves places amb les entitats socials o crear nous serveis més flexibles per a les persones amb discapacitat intel·lectual i física; igualment, es vol millorar els preus amb els serveis concertats després de quatre anys de congelació.

 

- Treballar per a una Mallorca inclusiva que garanteixi la qualitat de vida de tots els mallorquins i mallorquines. S'ha incrementat un 8,8% el pressupost d'ajudes als municipis i subvencions en serveis socials.

- Pla de lluita contra la pobresa, fent un èmfasi especial a la pobresa infantil. S'han augmentat les aportacions econòmiques als ajuntaments per fer front a les necessitats socials de la població que es trobi en situació de vulnerabilitat (1,1 milions d'€) i elaborarà un programa municipal de suport psicosocial per a famílies en risc d'exclusió amb la contractació d'un equip de psicòlegs (320.000 €).

- Es potenciaran les polítiques actives d'inclusió, gestionant amb eficiència i agilitat l'RMI i millorar els programes específics d'atenció al col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i sense sostre, amb especial atenció a les que tenen infants en el seu càrrec.

 

- Donar resposta a les necessitats dels menors que es troben en situació de desprotecció i a les famílies.

- Així, es potenciaran els acolliments familiars, així com els programes d'intervenció terapèutica familiar a  partir d'un model preventiu i s'augmentarà la partida destinada a ajudar econòmicament als joves ex tutelats per tal de facilitar la seva emancipació.

- En quant a infraestructures, es preveu obrir un centre propi de primera acollida per a adolescents, s'augmentaran els serveis de centres concertats residencials i es vol reforçar i estabilitzar els equips de treball dels centres de menors per a una millor atenció als nins i nines que hi resideixen.

 

Àrees

 

Pel que fa a les àrees de l'IMAS, dels 155,4 milions d'euros de pressupost de 2016 es distribuiran de la següent manera:

 

Àrea

2015

2016

Gerència

7.764.440,91

7.371.122,79

Dependència

50.021.933,83

53.740.164,45

Menors, Família i Igualtat

28.336.272,45

29.635.037,61

Inclusió Social

23.124.484,49

24.828.067

Persones amb discapacitat

34.851.396,72

39.844.179,95

 

TOTAL

144.098.528,40

155.418.571,80