Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L’IMAS presenta la Memòria del 2020 

L’IMAS presenta la Memòria del 2020 

(31/05/2021)

L’augment del pressupost, l’increment del personal i l’extensió i posada en marxa de nous serveis han permès a la institució insular donar respostes ràpides i efectives en un any marcat per la pandèmia.

El Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha aprovat avui la Memòria 2020 de la institució insular. El president de l’IMAS i conseller de Drets Socials del Consell, Javier de Juan, acompanyat pel vicepresident primer de l’IMAS, Jaume Tortella, i la vicepresidenta segona, Magdalena Gelabert, ha presentat el resum de la gestió duita a terme en aquest exercici. La crisi sanitària i social derivada de la Covid-19 han marcat gran part de les accions desenvolupades per l’IMAS el 2020, ja que des del mes de març es varen anar impulsant iniciatives i programes per donar resposta a les necessitats sorgides a conseqüència de la crisi social i sanitària. 

En aquest sentit, ha assenyalat de Juan, “l’IMAS ha tengut un paper fonamental en la protecció tant dels col•lectius més vulnerables com d’aquelles persones que per primera vegada s’han vist obligades a acudir als serveis socials com a conseqüència dels efectes de la pandèmia”. 

 

Reforç dels serveis socials davant l’emergència

L’IMAS ha volgut arribar en tot moment al major nombre de persones possible i la primera iniciativa va ser habilitar un telèfon d’emergència social. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials va ser la primera institució pública de l’illa a posar en marxa un recurs telefònic atès per treballadors socials, psicòlegs i educadors. A més d’oferir solucions adaptades a totes les persones necessitades d’ajuda professional o de qualsevol altre recurs de l’àmbit dels serveis socials, es va fer un seguiment de tots els casos. Des del març fins al 31 de desembre es varen atendre 5.200 telefonades.

Igualment, durant la crisi es varen readaptar diferents programes per mantenir contacte telefònic amb els usuaris; es va realitzar un seguiment telefònic directe tant als més de 2.000 dels serveis oferts per la Direcció Insular de Gent Gran (EVIF, centres de dia, etc.) així com a les més de 450 famílies d’acollida de l’àrea d’Infància i Família.

A més, es va incrementar la plantilla amb la contractació de devers 200 persones per garantir el bon funcionament dels nous serveis i reforçar el personal dels centres de gent gran, d’infants i de l’àrea d’inclusió. També, es varen convocar ajudes a diferents col•lectius i entitats per fer front als efectes de la pandèmia, com per exemple a les entitats del tercer sector a les quals es va destinar una partida de 500.000 euros per a la compra d’EPIS. 

 

Gent gran 

Si bé l’àrea de Gent Gran ha estat una de les més afectades per la covid-19 a l’hora d’impulsar iniciatives adaptades a les necessitats del moment per la vulnerabilitat d’aquest col•lectiu davant el virus, també ha duit a terme altres iniciatives que no estaven relaciones amb la crisi sanitària com la reforma de la planta 9 de la residència de La Bonanova, l’inici del projecte de licitació de la reforma de la Miquel Mir o la consolidació i extensió del Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID). 

Tan bon punt es va iniciar la pandèmia, l’IMAS es va coordinar amb la Conselleria de Salut en l’elaboració dels protocols de prevenció a les residències i d’actuació en casos de detectar-hi positius. El traspàs d’informació entre IMAS i Ib-Salut ha estat continu, i fins i tot a la Central COVID es va crear la figura de «gestors vulnerables», encarregada de supervisar totes les residències i de dur un control dels casos positius entre personal i residents. 

També es varen dedicar recursos a garantir la seguretat de tota la xarxa assistencial de l’illa. D’una banda, de l’IMAS es va coordinar la distribució de material de protecció a residències, centres de dia i serveis socials municipals d’arreu de Mallorca amb el repartiment de 2,5 milions d’unitats de material sanitari. Durant la segona onada, l’IMAS va dur a terme cribratges mensuals als usuaris i de manera quinzenal a tots els treballadors dels centres per detectar possibles positius i tenir una radiografia fidel de l’estat dels contagis.  Es feren un total de 172 visites a centres i es practicaren 15.000 proves PCR. 

També s’ha duit a terme una tasca destacada en la creació de nous recursos per garantir l’aïllament de les persones amb covid. Així, durant la primera onada, es va habilitar la planta 9 de la residència de La Bonanova per a usuaris negatius provinents de centres amb brot i també per atendre ingressos d’emergència i, a la segona, es va posar en marxa la residència de Sa Riera,  per a persones majors d’arreu de Mallorca, positives en covid que no necessitaven ingrés hospitalari. Amb un total de 156 places repartides en 5 plantes, aquest centre va començar a operar el mes d’octubre i fins dia 31 de desembre de 2020 va a arribar a atendre 153 persones derivades de diferents residències públiques i privades i d’altres persones grans i persones vulnerables de domicilis. 

“La fluïdesa a l’hora d’aplicar un protocol d’aïllament davant l’aparició de positius i/o brots ha fet possible que el nombre de contagis als centres gestionats per l’IMAS hagi estat mínim, però, fins i tot, s’ha aconseguit acabar l’any amb un dels índexs de mortalitat més baixos de tot l’Estat. De fet, entre els mesos de març a desembre de l’any 2020 la taxa de morts a les residències públiques ha estat un 20 % inferior respecte del mateix període de l’any anterior”, ha afirmat Javier de Juan. 
Infància i família 

D’una banda, durant l’any 2020 l’àrea d’Infància i Família ha fet una aposta ferma per millorar la qualitat de vida i el futur dels menors amb alguna mesura de protecció a Mallorca. Per una banda s’ha continuat  treballant per fomentar l’acolliment entre els infants per tal d’evitar que cap menor de sis anys hagi de viure a un centre residencial. Durant aquest any 12 famílies s’han sumat al banc de més de 450 famílies de què disposa l’IMAS i que ja acullen més de 530 infants a l’illa.

Igualment, durant l’estat d’alarma i per tal d’evitar que els menors acollits puguin veure minvat el seu benestar, l’IMAS va obrir una partida de 507.007 € en ajudes a les famílies perjudicades pels efectes de la pandèmia. També durant l’estat d’alarma es va posar en marxa un programa de visites domiciliàries a més de 300 infants amb mesura de declaració de risc per tal de poder fer un seguiment de la seva situació, ja que durant el confinament l’IMAS no podia comptar amb referents externs com podien ser l’escola o el lleure.  

Per altra banda, l’IMAS ha plantat cara a un fenomen comú arreu del país i que constitueix una autèntica xacra per a la societat: l’explotació sexual infantil. En aquesta línia, es va engegar una comissió insular per fixar noves línies de col•laboració i augmentar l’eficiència dels recursos disponibles per acabar amb l’explotació, igualment, es va crear un Comitè d’Experts independent que va analitzar possibles millores en els protocols i prevenir casos.  A més a més, el 2020 l’IMAS ha posat en marxa el primer centre per a menors víctimes d’explotació sexual comercial infantil i adolescent (ESCIA) i ha format el seu personal en el tractament de les joves víctimes d’ESCIA.

A més, s’ha creat l’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca i la Comissió de Famílies Adoptives de Mallorca. 

 

Persones sense llar

L’IMAS va actuar ràpid davant la nova realitat provocada per la Covid-19 i que va obligar al confinament de totes les persones, incloses les que habitualment vivien al carrer. En aquesta línia, l’àrea d’Inclusió Social de l’IMAS en  la col•laboració de la Direcció Insular d’Esports del Consell es varen habilitar les instal•lacions de l’hipòdrom de Son Pardo i el poliesportiu de Sant Ferran per acollir-hi unes 50 persones sense sostre a cada un d’ells.

Finalitzat l’estat d’alarma, l’IMAS, amb la Fundació la Sapiència, va obrir i incorporar tres nous centres a la xarxa d'inclusió social -Son Ribes, Ruberts i es Molinar- per poder albergar 71 persones que després de l’estat d’alarma no volien tornar al carrer, així com per reduir la capacitat dels serveis d’allotjaments dels que es disposava a la xarxa. A aquests tres centres, cal sumar-hi al mes d’octubre un total de 160 places de l’hotel COVID, gestionat per l’IMAS i que, a més d’allotjar persones que havien de guardar quarantena, però que no es podien aïllar bé a ca seva, ha acollit de manera puntual persones sense sostre que han necessitat d’un allotjament durant l’onada de fred. En total, fins el desembre es varen atendre 335 persones a l’hotel. 

L’efecte econòmic de la crisi sanitària es pot comprovar també en l’augment de fins al 200 % en les peticions de la Renda Mínima d’Inserció durant els mesos següents al confinament i l’increment del número de persones ateses per la Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES). 

A banda de les mesures específiques per donar resposta a la situació derivada de la pandèmia, el 2020 ha estat l’any de la consolidació dels programes de Housing First i Housing Led, dels quals s’han beneficiat 104 persones durant el 2020. 

 

Persones amb discapacitat 

S’han mantingut els concerts amb les entitats del tercer sector i s’ha seguit prestant servei de manera continuada als 4.105 usuaris de la xarxa gràcies al treball telemàtic i personalitzat en el cas dels habitatges tutelats. 

Independentment de la covid, des de la institució insular s’ha continuat treballant per fomentar la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, per la qual cosa l’IMAS ha continuat amb  programes de formació propis i en col•laboració amb altres entitats. A més, ha concertat 1.170 places de serveis ocupacionals amb deu entitats del sector, de les quals s’han beneficiat 1800 persones. 

Igualment, s’ha continuat apostant pel servei d’intèrprets de llengua de signes de l’IMAS que cada any ajuda 130 persones amb discapacitat auditiva, duent a terme 2.000 serveis anuals d’acompanyament i suport per facilitar qualsevol gestió administrativa i del dia a dia. 

 

Ajuda a municipis

Amb motiu de la pandèmia, l’IMAS va engegar un pla d’ajudes urgents per als municipis amb un pressupost de quasi 3,6 milions d’euros: 1,6 milions provenen de fons de l’Estat, gestionats a través del Govern i els altres 2 milions d’euros aportats pel Consell de Mallorca de fons propis. Tal com va quedar palès a la firma de convenis, la quantitat que es destinava a cada municipi era diferent d’acord amb les característiques de la seva població.

Aquests pla d’ajudes complementaven els més d’11 milions i mig destinats al finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per garantir els serveis municipals d’atenció primària. Els convenis firmats el 2020 tenien caràcter bianual, per la qual cosa l’any 2021 també es destinaran 11,5 milions d’euros a aquestes ajudes.

Podeu consultar la memòria fent clic aquí.