Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

La Norma territorial cautelar s’ha aprovat al Ple d’avui

La Norma territorial cautelar s’ha aprovat al Ple d’avui

(10/09/2015)

La Norma territorial cautelar permetrà saber com es troben els establiments comercials per poder començar a redactar el Pla director sectorial d’equipaments comercials.

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat, amb 31 vots a favor i 2 abstencions, la Norma territorial cautelar que suposa un règim transitori que regirà els grans establiments comercials fins que s’aprovi inicialment el Pla director sectorial d’equipaments comercials, prevista per al juny de 2017.

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha remarcat que la norma «és una passa imprescindible per aprovar el pla» per al qual «esperam comptar amb el màxim suport perquè sigui perdurable i els ajuntaments el puguin aplicar». La norma territorial cautelar «té un fonament jurídic bàsic relacionat amb l’ordenació del territori». 

La Norma territorial suspèn la implantació i ampliació de grans establiments en sòl urbanitzable i rústic, i la limita en sòl urbà. També s’especifica allò que s’entén per gran establiment, que són els que superen els 700 m² de superfície útil per a exposició i venda. No obstant això, se n’exceptuen els establiments de menys de 2.000 m² que són per a exposició i venda d’automòbils i vehicles de motor, de maquinària, d’equip industrial, d’embarcacions, d’aeronaus, de mobles i de material de construcció.  

L’objectiu del Departament de Territori i Infraestructures és redactar el pla al més aviat possible i comptar amb la participació de tothom. Es posarà en marxa una Comissió de Seguiment amb els representants polítics dels grups que tenen representació al Consell i una altra comissió amb totes les entitats relacionades amb el sector del comerç, entitats medioambientals i sindicats.

El pla impulsarà l’activitat econòmica i comercial de Mallorca, però tenint en compte la conservació dels valors territorials i la preservació d’activitats tradicionals. La consellera ha indicat que «plantejarem si volem més grans centres comercials que buiden les ciutats o apostarem pel petit comerç que manté les ciutats vives». Actualment, s’està treballant en un document programàtic que fixarà les línies mestres per redactar el Pla director sectorial. 

Al plenari, hi han assistit representants del petit comerç que han manifestat el seu suport a la norma. Mercedes Garrido ha agraït la presència  dels assistents que han estat Bernat Coll, de PIMECO; Fran Sobrino, d’AFEDECO, i Toni Sampol, de PIMEM-Comerç.