Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

La Unitat de Valoració d'Abús Sexual Infantil atén 195 casos durant el 2015

La Unitat de Valoració d'Abús Sexual Infantil atén 195 casos durant el 2015

(24/02/2016)

Des de la UVASI es destaca la importància de la sensibilització i coneixement de la unitat per part de la ciutadania i dels professionals que detecten els casos

La Unitat de Valoració d'Abús Sexual Infantil (UVASI) de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha atès al llarg del 2015 un total de 195 casos, el que suposa un augment respecte dels 163 casos atesos el 2014. Aquest increment és degut, principalment, a la major sensibilització i coneixement d'aquesta unitat per part dels professionals que detecten aquests casos i la de la ciutadania en general.

 

La UVASI, que depèn de la direcció insular de Menors i Família de l'IMAS, és una unitat emmarcada dins del Protocol Marc disciplinari d'actuacions en casos de maltractament infantil a les Balears, el qual contempla diferents fases (detecció i notificació, avaluació, tractament i seguiment) i compta amb la implicació de diferents entitats i administracions públiques.

 

D'aquesta manera, el Consell de Mallorca, a través de la UVASI, és el responsable d'alertar sobre possibles casos d'abús o altres delictes contra la llibertat sexuals dels menors, independentment de si els infants es troben en situació de desprotecció o no.

 

Per a poder dur a terme la seva tasca, des de l'UVASI es realitzen les següents funcions:

  • Explorar els factors que intervenen en l'origen, desenvolupament i configuració del problema pel qual arriben els casos a la UVASI.
  • Identificar quins són els factors de risc i de protecció del menor i de l'entorn familiar, escolar i social per a prendre les mesures de protecció oportunes en aquells casos que es consideri necessari i realitzar la derivació corresponent.
  • Conèixer el desenvolupament evolutiu del menor (creixement físic, canvis a nivell psicològic i emocional i adaptació social).
  • Avaluar la credibilitat del testimoni del menor en relació als abusos sexuals i realitzar l'informe pertinent.
  • Elaborar les recomanacions terapèutiques necessàries i realitzar les derivacions oportunes.
  • Assistir al judici i/o ratificació de l'informe en aquells casos que es sol·liciti.

Dades 2015

Dels 195 casos atesos el 2015, 73 corresponen a nins i 122 a nines. Per edats, la majoria dels casos atesos tenien entre 7 i 12 anys (88), seguits de 13 a 18 anys (58 casos) i menors de 6 anys (49 casos).

Pel que fa a la tipologia d'abús, s'han atès 159 casos per possibles abusos sexuals, 23 per agressió sexual, 7 de prostitució i corrupció de menors, 4 d'exhibicionisme i provocació sexual i 2 d'assetjament sexual.

Respecte el grau de relació amb el presumpte agressor, destaca el fet que en 89 casos es tracta d'un familiar, en 76 d'un conegut i en la resta de casos, 30, un desconegut.

Des de la UVASI s'investiga cada un dels casos així com la credibilitat del testimoni amb l'objectiu de prendre la mesura més adequada pel benestar del menor, en coordinació amb altres administracions i entitats. En aquest sentit, des de la Unitat s'encarreguen de determinar si es tracta de casos d'abusos o no.

Igualment, des de la UVASI han assistit fins el 2015 a un total de 32 sessions de judici o ratificació d'informes amb l'objectiu d'evitar la revictimització del menor, és a dir, que el nin o la nina hagi de repetir i reviure, així, la història.