Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Les xifres de l’ADU demostren l’impuls donat a aquesta Agència

Les xifres de l’ADU demostren l’impuls donat a aquesta Agència

(03/08/2016)

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i el gerent de l’Agència de Disciplina Urbanística, Tomeu Tugores, han presentat avui les dades de la Memòria 2015 de l’ADU i les xifres del primer semestre de 2016, les quals avalen el canvi impulsat a l'organisme.

En el darrer Consell de Direcció de l’Agència de Disciplina Urbanística (ADU) es va presentar la memòria de 2015 i, al mateix temps, es va donar compte de les mateixes dades en el període del primer semestre de 2016 (de l’1 de gener al 30 de juny).

 

Les xifres del primer semestre d’enguany demostren l’impuls que s’ha donat a l’Agència de Disciplina Urbanística des del Departament de Territori i Infraestructures. Entre les dades, cal destacar que s’han fet 244 inspeccions en aquests sis mesos i, tenint en compte que durant 2015 se’n varen fer 265, és una xifra que està a punt de superar la de l’any passat. S’ha de remarcar que el febrer de 2016 es va incorporar un inspector més a l’ADU, que passà de 4 a 5 inspectors.

 

En aquest sentit, la consellera Mercedes Garrido ha manifestat que "l'actual equip de govern del Consell hem donat un important impuls a l'Agència de Disciplina Urbanística i així ho avalen les dades del primer semestre de 2016 les quals superen les de tota la seva història d'activitat".

 

Durant el 2016 hi ha hagut 56 paralitzacions d’obres immediates, quan només n’hi va haver 8 en els dos darrers anys. Aquest fet es deu al protocol d’actuació que es va posar en marxa el gener, ja que quan es detecta una obra il·legal se sol·licita immediatament la suspensió voluntària de les obres; si el propietari no les atura, es precinten.

 

Pel que fa als expedients sancionadors iniciats, la xifra s’eleva a 109 entre gener i juny. Aquesta dada suposa més que la suma de tots els expedients sancionadors iniciats en els darrers 3 anys (27 al 2013, 28 al 2014 i 43 al 2015).

 

Per primera vegada s’han començat a imposar les multes coercitives. L’ADU ha tornat a reiterar ordres de demolició (18 al 2015 i 71 al 2016). Si el sancionat decideix fer la demolició de forma voluntària, la sanció disminueix en un 80 %. Si no ho fa, una vegada passat el termini de reiteració, l’Agència comença a imposar-li una multa coercitiva al mes durant 12 mesos. El valor d’aquesta multa és del 10 % del cost de l’edificació il·legal. Si passats aquests 12 mesos encara no l’ha esbucada, l’ADU s’encarrega de dur-la a terme i d’enviar la factura al propietari. Com que l’import pot ser molt elevat, des de l’Agència sempre es recomana dur a terme la demolició de forma voluntària i dins el termini establert. En la Llei 2/2014 del sòl de les Illes Balears (LOUS) s’avalen les multes coercitives.

 

Respecte a la memòria de 2015, la novetat principal que s’ha introduït és la feina que queda pendent de fer. En concret, apareixen els expedients en tramitació pendents de resoldre, les ordres de demolició fermes pendents d’execució i els recursos d’alçada pendents de resoldre. Aquestes dades s’afegeixen per primera vegada al document, perquè és necessari que es manifesti la situació real de l’Agència. Cal recordar que, a principi de legislatura, es varen trobar més de 1.000 expedients en tramitació i 150 ordres de demolició pendents d’executar.