Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Mallorca segueix fent passes per tancar el cercle de la matèria orgànica

Mallorca segueix fent passes per tancar el cercle de la matèria orgànica

(20/03/2021)

Aurora Ribot: «és més necessari que mai tancar el cercle de la matèria orgànica, clau per la sostenibilitat de Mallorca»

La fracció orgànica de la recollida municipal es va veure afectada l'any passat per la dràstica reducció del turisme a tota l'illa. Després d'anys consecutius d'augment d'aquesta fracció a la nostra illa, el 2020 es varen tractar 10.860 tones menys que el 2019. El total de tones tractades el 2020 fou de 19.128 tones, el que suposa una davallada del 36,16% comparat amb les tones tractades el 2019, unes 29.959 tones.

Aquesta forta davallada es deu al tancament de l'activitat econòmica del sector HORECA (Hotels, Restaurants i Cafeteries) que s'ha notat en especial en els mesos d'estiu explica en part la davallada de les xifres i no a la separació de residus a les llars de Mallorca.

Aurora Ribot, vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca, ha valorat les dades insistint que, «la baixada en les entrades de la fracció orgànica, estan directament relacionades amb el tancament de l'activitat del sector HORECA. La gent, a casa seva ha seguit separant aquesta fracció, i nous municipis han oferit als seus ciutadans i ciutadanes la possibilitat de recollida orgànica separada. S'ha de tenir molt clar que és més necessari que mai tancar el cercle de la matèria orgànica a Mallorca i que definitivament tots els ajuntaments acabin d'implantar sistemes de recollida d'orgànica».

La directora insular de Residus, Patrícia Arbona ha destacat que «es veu el compromís de la ciutadania en els mesos previs de la pandèmia on la recollida orgànica va augmentar un 20%. Les xifres mostren com la ciutadania ha respost de forma similar en època covid-19 i no hi ha gaire diferència amb les dades del 2019. La gent ha seguit separant els residus a casa seva el que ha fet que el pes d'aquesta fracció respecte del total recollit es mantengui. Així i tot, hi ha molt de marge de millora, les darreres caracteritzacions ens indiquen que el 40% del que actualment va dins la bossa de rebuig és matèria orgànica».

La consellera Ribot insisteix «Tancar el cercle de la matèria orgànica és clau pel futur de l'illa, no ens podem permetre el malbaratament de recursos i esforços que implica el fet que la matèria orgànica acabi al rebuig, i per tant incinerada».

Una de les conclusions que s'extreu de les dades és el fet que la recollida selectiva de la matèria orgànica no s'ha vist tan afectada per la pandèmia com altres fraccions. De fet, en els darrers dos anys la recollida selectiva ha estat la mateixa, 23,5%. Però sense dubte, la pandèmia ha suposat una congelació en aquestes xifres que han experimentat una tendència molt positiva gràcies a l'esforç combinat de les institucions i de tots els mallorquins i mallorquines.