Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Reinstal·lada la maquinària del molí de vent d’extracció d’aigua de la rotonda del coll d’en Rabassa

Reinstal·lada la maquinària del molí de vent d’extracció d’aigua de la rotonda del coll d’en Rabassa

(27/11/2015)

Els operaris, amb l’ajuda d’un camió grua, han tornat a posar a lloc les diferents parts del mecanisme que han estat restaurades en el taller de patrimoni historicoindustrial. El projecte és fruit de la col·laboració entre la Direcció Insular de Patrimoni i la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat del Consell per a la restauració i el manteniment dels molins de vent d’extració d’aigua de la institució.

Des de primera hora del dematí, els operaris del taller de restauració del patrimoni historicoindustrial han dut a terme el muntatge de la maquinària del molí de vent d’extracció d’aigua de la rotonda del coll d’en Rabassa, que ha recuperat a poc a poc el seu aspecte original. Es tracta d’un dels 1.056 molins o torres de molí, d’aquesta tipologia, que encara es conserven al terme municipal de Palma, gairebé tots ubicats al pla de Sant Jordi. Construït a la primera meitat del segle XX, el molí va patir un incendi el 15 de febrer de 2013 i, a causa dels danys que ocasionà el foc, la maquinària es va haver de desmuntar amb caràcter d’urgència.

“Hem pogut salvar un 60% del que és la roda, el caixó ha estat irrecuperable i l’hem hagut de construir novament a partir de quatre taulons de nord vell. Els elements de ferro com són la coa i el balancí sí que han estat recuperables, no així els que eren de fusta”, explica Aina Serrano, coordinadora de la Unitat de patrimoni historicoindustrial del Consell. “Pensau que ha estat una feina totalment artesanal i que només feim servir dos tipus de fusta: nord vell i ullastr, perquè són les que garantiesen la durabilitat d’aquests elements. No inventam res, seguim la tradición de construcció d’aquest tipus d’elements del patrimoni historicoindustrial”, afegeix.

Les tasques de restauració fetes en aquest molí ha comptat amb els esforços de dos departaments del Consell de Mallorca. D’una banda, el Departament de Territori i Infraestructures, a través de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, “ha fet una inversió de 36 mil euros”, explica el secretari tècnic, Jaume Colom, “que ha consistit bàsicament a fer l’obra civil pagant els materials. Per llei, de cada inversió en carreteres que feim s’ha de reservar un 1% per a projectes, per exemple, de caire patrimonial. El que m’ha sorprès és la poca feina feta fins ara en aquest sentit”.

D’altra banda, han estat els treballadors del taller de restauració del patrimoni historicoindustrial, adscrit a la Direcció Insular de Patrimoni del Departament de Cultura, els que s’han encarregat de recuperar les diferents peces de la maquinària. Des de 2004 fan feina en la restauració de molins i “és una línia de feina a potenciar”, assegura Kika Coll, directora insular de Patrimoni: “aquest és el tercer molí restaurat, després del que hi ha a la carretera Palma-Manacor i un altre en el camí de Sa Síquia. Som conscients de l’enorme patrimoni a nivell de molins que hi ha en el pla de Sant Jordi i estam negociant amb l’Ajuntament de Palma per coordinar els esforços de totes dues institucions. Intentam fer un estat de la qüestió, a hores d’ara. També volem donar més informació als particulars que puguin tenir molins perquè sàpiguen com han de procedir a l’hora de restaurar-los i s’està fent molta feina en la recerca de subvencions”.

La directora insular de Patrimoni, Kika Coll, ha estat present durant el muntatge de la maquinària que s’ha fet avui dematí, juntament amb Jaume Colom, secretari tècnic del Departament de Territori i Infraestructures i Iñaki Miranda, director insular d’Infraestructures i Mobilitat.

 

Els treballs de restauració de la maquinària han consistit en:

Caixó, braços i orelles

El deficient estat de conservació del caixó, per l’incendi que patí el molí, ha fet que no es pogués recuperar, conseqüentment, se n’ha construït un de nou a partir de quatre taulons de nord vell. El caixó mideix 8,57 metres de llarg. Sí que s’han recuperat i s’hi ha instal·lat els elements de ferro originals següents:  braços, cantoneres i balladors (inferior i superior). També ha estat necessari substituir-ne les orelles, en aquest cas s’han aprofitat els d’un  altre molí. El caixó porta l’escala exterior tradicional.

Tija

Se n’ha recuperat el primer tram, anomenat biela, mentre que el tram següent de fusta s’ha construït de nou. La tija no es connectarà a l’aparell hidràulic.

Balancí

S’ha construït nou, a partir de dos taulons de nord vell. També ha estat calgut substituir: les politges, la cadena i tots els elements d’unió (pern, femelles, etc.). La llargària del balancí és de 6,70 m.

Estisores

S’han construït noves, amb fusta de nord vell.

Mitges llunes

S’han construït noves, amb fusta d’ullastre.

Estrella i cigonyal

S’han recuperat les peces originals de fosa.

Cercles i radis

S’ha pogut recuperar aproximadament el 60 % de la roda, la resta s’ha construït de nou, amb els materials tradicionals. El diàmetre de la roda és de 6,94 m.

Pales

No ha estat possible recuperar cap de les 18 pales, per això, s’han fet de nou, amb planxa galvanitzada. Les pales medeixen 2,50 m de llarg.

Coa

Aquest element de fusta tampoc no s’ha pogut recuperar, per tant, s’ha construït de nou, amb fusta de nord vell. La coa fa 7,75 m de llarg; la fletxa, a la part inferior, fa 1,76 m d’ample i, la superior, 2,64 m.

Policromia

Tots els elements, tant de fusta com de ferro, s’han tractat amb els productes adequats i, a més, s’han pintat. Pel que fa als elements de ferro, amb el color vermell, mentre que per als elements de fusta i les pales s’han usat els colors blanc i verd segons la combinació original.

Altres elements

Amb la finalitat de garantir la conservació i la seguretat del molí, a més de restaurar-ne el mecanisme, s’han dut a terme les tasques següents:

Construcció d’una comporta amb fusta per cobrir l’accés a l’envelador.

Construcció d’una porta de reixat de ferro, per a l’accés a la torre.

Construcció d'una finestra amb doble vasa de fusta i reixa tipus galliner, per a la finestra de la torre.