Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Reunió de la comissió mixta amb els consells insulars per iniciar el traspàs de l'ordenació turística al Consell de Mallorca

Reunió de la comissió mixta amb els consells insulars per iniciar el traspàs de l'ordenació turística al Consell de Mallorca

(29/07/2021)

Una vegada s'aprovi el traspàs el Consell exercirà la planificació i la gestió de l’oferta turística, la facultat inspectora i també la potestat sancionadora, a més de la promoció turística que ja gestiona

Avui horabaixa s’ha celebrat la primera reunió de la Comissió Mixta Govern – Consells Insulars per a iniciar les tasques de traspàs de les competències d’ordenació turística al Consell de Mallorca. Aquesta comissió, convocada per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, està formada per representants de diferents conselleries del Govern i dels quatre consells insulars i és l’òrgan encarregat d’analitzar i aprovar la proposta de traspàs de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies del Consell que exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma en matèria d’ordenació turística, en compliment de l’acord de Consell de Govern aprovat el 21 de juny de 2021.

Una vegada culminin les negociacions iniciades avui, el Consell de Mallorca passarà a gestionar l’ordenació turística de l’illa, a més de la promoció turística, competència que ja està gestionant actualment.

«Som l’únic consell que encara no té traspassada aquesta competència i és de justícia que Mallorca pugui negociar, executar i decidir sobre la seva ordenació turística» ha recordat la presidenta del Consell, Catalina Cladera. «És una de les nostres reclamacions principals i un dels Acords de Raixa. Assumir la totalitat de les competències que ens corresponen ens permetrà liderar la gestió turística de Mallorca, tant en promoció com també en ordenació i planificació de recursos i la d’avui és una passa importantíssima per avançar en el compliment d’una de les nostres principals reclamacions», ha apuntat.

Entre les funcions que podrà exercir la institució insular en haver culminat el procés hi ha la planificació i la gestió de l’oferta turística, la facultat inspectora i també la potestat sancionadora. A més, la seva gestió per part del Consell implicarà que la institució insular passarà a exercir les funcions administratives en relació amb les empreses, les activitats i els establiments turístics, així com de classificació de les empreses i de l’execució de la normativa sobre guies de turisme, queixes i reclamacions, a més de les competències que ara té el Govern respecte del Consorci de places turístiques de l’illa de Mallorca.

Per la seva banda, la Comunitat Autònoma es reservarà l’exercici de les funcions de representació institucional de les Illes Balears en la relació amb l’Administració de l’Estat i les funcions de planificació general de l’activitat econòmica de les Illes que afecti el sector turístic, entre d’altres.

El traspàs de l’ordenació turística al Consell de Mallorca donarà compliment als Acords de Bellver, als Acords de Raixa i a l’acord de la III Conferència de Presidents i Presidentes, celebrada a Raixa l’11 de setembre del 2020.

D’aquesta manera, es continua avançant en el que marca l’Estatut d’autonomia, amb el plantejament que cada illa té la seva institució d’autogovern i, per tant, ha de tenir el finançament i les competències que li pertoquen per servir millor la ciutadania.