Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Suspensió cautelar de qualsevol actuació entorn al monument del creuer “Baleares”

Suspensió cautelar de qualsevol actuació entorn al monument del creuer “Baleares”

(30/05/2016)

El Consell de Mallorca ha comunicat aquest matí a l’Ajuntament de Palma i a totes les parts interessades l’ordre de suspensió i/o paralització de qualsevol tipus d’actuació encaminada a la demolició del monòlit de Sa Feixina. Aquesta suspensió tendrà vigència mentre es resol el recurs d’alçada contra l’acord de la Comissió de Patrimoni.

La resolució adoptada forma part de la tramitació administrativa oberta després de la presentació el passat 4 de maig d’un recurs d’alçada interposat per l’Associació de Veïns i Amics de Santa Catalina contra l’acord de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de 22 de desembre de 2015. Aquesta Comissió va desestimar per majoria iniciar l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural o Bé Catalogat el monument de Sa Feixina per la falta de valors patrimonials que així ho justifiquin.

 

No d’acord amb aquesta decisió, el recurs d’alçada demana a la Comissió de govern del Consell de Mallorca que s’iniciï l’expedient de declaració de Bé Catalogat en favor del monument de Sa Feixina i que, mentre es tramita la resolució d’aquest recurs, es paralitzi qualsevol actuació encaminada a la demolició del monument.

 

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell dóna resposta a aquesta petició a partir de l’informe del Cap de Servei Jurídic de Patrimoni Històric, segons el qual aquesta demanda de mesura cautelar temporal “ha de ser atesa, en aplicació dels articles 23 i 24 de la llei del patrimoni històric, adreçada a evitar la pèrdua d’un element de possible vàlua patrimonial mentre l’administració competent es pronuncia sobre la seva protecció”. En aquest cas, a l’espera que la Comissió de Govern es pronunciï sobre si s’ha d’iniciar o no l’expedient de declaració de Bé Catalogat del monòlit de Sa Feixina.

 

Aquesta suspensió tendrà vingència mentre es tramita la resolució del recurs d’alçada, tenint en compte que el termini màxim d’aquesta mesura cautelar és de tres mesos, comptats a partir del dia següent al de la rebuda de l’ordre de suspensió. En aquests moments, el recurs d’alçada ja ha estat notificat a totes les parts interessades, les quals tenen 10 dies per presentar al·legacions.

 

L’ordre de suspensió se sustenta, segons l’informe jurídic de Patrimoni Històric, en la necessitat que les administracions públiques, en el seu procedir, siguin cauteloses a l’hora de prendre decisions, sobretot de caràcter irreversible, que puguin posar en perill el patrimoni històric.

 

El Consell de Mallorca, com a màxima institució en la protecció d’aquest patrimoni històric, té l’obligació d’actuar oferint les màximes garanties jurídiques a totes les parts implicades –veïns, Ajuntament de Palma i associacions- respectant en tot moment els procediments administratius que estan en marxa.