Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Convocades les subvencions per a activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial a Mallorca

Convocades les subvencions per a activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial a Mallorca

(30/04/2022)

El Consell de Mallorca ha publicat una convocatòria de subvencions dotada amb 119.391 euros per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial. Està destinada a societats de caçadors locals i de pesca fluvial, associacions, clubs, federacions o altres entitats sense afany de lucre de Mallorca.

La finalitat d’aquestes ajudes és socioambiental, per tal de promoure la millora ambiental i dels aprofitaments cinegètics o de la pesca fluvial. Han de ser actuacions fetes durant el 2021 i a principi de 2022 (fins el 30 d’abril). 

Les actuacions i els projectes subvencionables són, entre molts d’altres:

  • Sembres.
  • Repoblacions o amollades d’espècies pròpies.
  • Actuacions de compatibilització agroramadera: neteja de camins, sèquies o canals, podes, instal·lació d’abeuradors, tancaments o basses, i lloguer de maquinària per dur a terme repoblacions de vegetals, neteges i podes.
  • Formació o qualificació del personal de vigilància i gestió ambiental dels terrenys de caça i de pesca fluvial.
  • Promoció de modalitats tradicionals pròpies de les Illes Balears i d’activitats amb races autòctones (campionats, exhibicions, proves funcionals…), i seguiment i millora de cans de caça de raça autòctona.
  • Informació, promoció i foment de bones pràctiques cinegètiques i de pesca fluvial, així com de tècniques alternatives d’interès ambiental, i edició de material sobre modalitats tradicionals, valors i patrimoni cinegètic i piscícola, conservació de la natura, usos tradicionals del camp lligats a la caça i a la pesca fluvial i gestió i pràctica sostenible d’aquestes activitats.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 20 de maig. La informació completa es pot consultar a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca.