Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Cultura publica aquest gener set convocatòries d'ajuts amb un pressupost de 1,7 milions d'euros

Cultura publica aquest gener set convocatòries d'ajuts amb un pressupost de 1,7 milions d'euros

(11/01/2019)

Es tracta de les convocatòries anuals destinades a la realització de projectes cinematogràfics, organització de festivals i cicles de cinema; a l’organització d’arxius dels ajuntaments, associacions i particulars; a la promoció d’activitats culturals d’associacions i ajuntaments; a l’impuls d’activitats musicals; a la creació i producció d’arts plàstiques i visuals; així com a la dinamització de la cooperació cultural universitària. Set convocatòries que sumen 1,7 milions d’euros. Les persones interessades poden presentar projectes fins al pròxim 25 de gener de 2019.

Per segon any consecutiu, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca posa en marxa a principi d'any una part important de les convocatòries d’ajuts que destina al teixit cultural de l’illa. L’objectiu, en paraules del vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, és «millorar la gestió d’aquestes convocatòries i fer arribar el suport institucional en les millors condicions possibles als diferents col·lectius als quals van destinades. Hem trencat la dinàmica que provocava que els beneficiaris de les ajudes havien d’assumir a priori el risc de dur a terme els projectes sense saber amb quina ajuda podrien comptar. Ara els interessats ja poden presentar projectes aquest mateix mes de gener».

 

Les convocatòries publicades en el BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2019, s’adrecen a diferents sectors culturals. La més quantiosa, dotada amb un pressupost de 450.000 €, es destina al fons d’activitats culturals d’ajuntaments. Una línia d’ajuts pensada per incentivar i estimular la política cultural en l’àmbit municipal donant suport a les activitats que s’hi organitzen ja sigui a través de projectes culturals (concerts, exposicions, cicles de conferències…); fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques; i l’edició de llibres, fonogrames i audiovisuals.

 


Les associacions ja poden presentar també projectes dins el fons per a les activitats culturals de les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre, que disposa de 325.000 €, i que té com a objectiu promoure projectes culturals realitzats pel teixit associatiu o organitzatiu cultural de Mallorca. La convocatòria dona suport a festivals, fires, mostres o certàmens d’arts escèniques, tant de caràcter professional com de teatre amateur —una línia aquesta darrera per a teatre amateur, de creació nova aquest 2019—; a la realització de festivals de música; a l’edició de llibres, fonogrames i audiovisuals, entre altres projectes culturals.

 


Aquest 2019, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports dona continuïtat a una línia de feina nova encetada l’any passat per donar suport als arxius a través del fons d’organització d’arxius dels ajuntaments, de les corporacions de dret públic, de les associacions i dels particulars. El fons compta amb 350.000 € de pressupost per dur a terme projectes que millorin els fons documentals i arxivístics dels ajuntaments i d’altres entitats públiques o privades a fi de donar-los a conèixer i afavorir iniciatives d’investigació. Són subvencionables projectes d’organització i de millora del tractament arxivístic d’aquests fons, tasques de digitalització així com treballs de descripció d’aquestes col·leccions documentals.

 


El teixit cinematogràfic i audiovisual de Mallorca demostra, dia rere dia, la gran qualitat que té amb nominacions i premis a diversos festivals. Molts d’aquests projectes s’han beneficiat de la convocatòria d’ajuts per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals i a l’organització de festivals, mostres i cicles de cinema del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Una línia que disposa d’un crèdit de 250.000 € aquest 2019 i que està dissenyada per donar suport, de manera especial, a la producció pròpia de documentals, perquè es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals, sense deixar de banda la producció de curtmetratges i l’organització de festivals audiovisuals.

 


Una altra línia de feina que es consolida aquest 2019 és el fons d’activitats musicals, amb un pressupost de 170.000 €, que impulsa tant projectes de creació, producció i programació de concerts com la realització de festivals de música per part d’empreses del sector.

 


Entre les convocatòries d’ajuts ja disponibles també hi ha el fons de creació i producció d’arts plàstiques i visuals. Un fons que si bé inicialment només disposava d’una línia de suport al sector que es vehiculava a través de projectes de les galeries d’art —60.000 €—, per tercer any consecutiu disposa també d’una línia d’ajuts per a projectes expositius dels artistes —60.000 €.

 


Des del Departament de Cultura se segueix treballant per estrènyer lligams amb la comunitat universitària per promoure projectes culturals. Amb aquest objectiu, va néixer el fons de cooperació cultural universitària, dotat amb 80.000 €, que aquests dos darrers anys ha impulsat cicles de conferències, de cinema i ha donat suport a la commemoració de diferents efemèrides organitzades i/o coordinades des del Servei d’Activitats Culturals de la UIB.

 


En total, són set convocatòries d’ajuts que el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca posa en aquests moments a disposició del teixit cultural, que sumen un pressupost d’1.745.000 €. Els ajuntaments, professionals o associacions interessats tenen fins al 25 de gener de 2019 per presentar-hi projectes.

 


Podeu sol·licitar més informació, al 971 219 587 o a l’adreça sjacultura@conselldemallorca.net.


https://seu.conselldemallorca.net/ca/cercador-de-procediments?materies=cultura&tipus-actuacions=subvencions-ajudes-beques-i-premis
¿¿¿¿¿¿¿

 

 

 

 

 

 

¿¿¿¿¿¿¿