Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Caça acorda crear un comitè tècnic de seguiment de la població de conills amb l’objectiu d’aplicar mesures que en permetin la recuperació

El Consell de Caça acorda crear un comitè tècnic de seguiment de la població de conills amb l’objectiu d’aplicar mesures que en permetin la recuperació

(13/03/2015)

Al llarg de la reunió també s'ha aprovat la nova Resolució anual de vedes que ha fixat el tancament de la temporada el dia 31 de gener per a totes les modalitats, excepte per als tords, tudons i estornells amb escopeta que finalitzarà el 7 de febrer, i la captura de tords i perdius amb filats que acabaran, ambdues, el dia 10 del mateix mes

El Consell de Caça ha acordat avui crear un comitè tècnic que tendrà per objectiu avaluar l’estat de la població de conills que en aquest moments es veuen afectats per la pneumònia hemorràgico-vírica, i, al mateix temps, adoptar mesures que permetin fer-li front.

 

Aquest virus, més conegut amb el nom de «el mal ràpid», està minvant la població d’aquests animals des de l’any 2014, moment en què es va detectar la desaparició progressiva de nombrosos exemplars.

 

El passat exercici, la Direcció Insular de Caça, juntament amb el Govern balear, va iniciar un protocol d’actuació per detectar l’epidèmia. Els censos d’espècies cinegètiques que fa regularment el Consell de Mallorca han observat una minva important de la població. No obstant això, les mostres dels conills malalts analitzades no han confirmat fins ara que es tracti de la nova mutació de la pneumònia hemorràgico-vírica, que està afectant greument aquesta espècie a la Península Ibérica, i no s'ha trobat encara a les granges cinegètiques de Mallorca.

 

La creació del comitè tècnic permetrà establir una col·laboració més estreta amb el Govern balear i amb els sectors afectats, per optimitzar els recursos, fer una gestió més eficaç en aquesta matèria i impulsar mesures de control que permetin recuperar la població de conills a les zones on, pràcticament, han desaparegut.

 

Paral·lelament, el Consell de Caça ha aprovat la nova Resolució anual de vedes per a la propera temporada. Entre les principals novetats, cal destacar l’ampliació del nombre de captures de tord als terrenys lliures. D’aquesta manera, es permetrà caçar 10 peces en lloc de les 8 de la passada edició, per persona i dia. De la mateixa manera, la nova Resolució de Vedes, amplia a 2 la captura de cegues que, la passada temporada, fou només d’1, també per persona i dia.  

 

Igualment, també cal destacar que el tancament de la temporada de caça s’ha fitxat per al dia 31 de gener per a totes les modalitats, excepte per a la caça del tord, tudó i estornell amb escopeta, que finalitzarà el 7 de febrer, i la caça de tords i perdius amb filats que acabaran, ambdues, el 10 de febrer.

 

El Consell de Caça és un òrgan de caràcter consultiu, que està format per representants de les institucions de les illes, associacions i entitats de caça, així com grups ecologistes, i té com a funció aconsellar i opinar sobre els aspectes relacionats amb la Resolució anual de vedes, que marca el calendari cinegètic, així com dels assumptes que afecten el sector.