Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca ingressa els 8,6 milions d’euros de liquidació del Conveni de Carreteres

El Consell de Mallorca ingressa els 8,6 milions d’euros de liquidació del Conveni de Carreteres

(02/07/2022)

Amb aquesta acció el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana completa la liquidació i resol de comú acord el Conveni de Carreteres subscrit amb l’Estat en 2007. La quantitat rebuda s’incorpora al pressupost insular 2022 per dotar polítiques de mobilitat sostenible.

El Consell ja ha ingressat els 8.564.443,95 euros de l’Estat en concepte de liquidació del Conveni de Carreteres. Aquest abonament obeeix a l’acord de la darrera Comissió bilateral mixta i tanca definitivament l’abast del Conveni de Carreteres originàriament signat en 2007 i modificat per una addenda en 2015, i que tenia data de finalització en 2022.

“Estem satisfets per que amb la liquidació del conveni de carreteres posem el comptador a zero amb l’Estat i mantenim tots els camins oberts per seguir sumant recursos per a la millora de la mobilitat de Mallorca, en sentit ampli”, ha afirmat el conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom.

En el pressupost del Consell de Mallorca de 2022 ja hi ha prop de 40 projectes d’obres viaries previstos i un increment notable de la inversió en el manteniment de les vies. “Estalonar tot aquest seguit d’actuacions no pot quedar en mans dels recursos ordinaris del Consell, sinó que han de ser objecte de finançament suplementari” ha dit Colom, i “els 8,6 milions de la liquidació sumen en aquest sentit”. Pròximament el Consell “incorporarà” aquesta quantitat provinent de la liquidació del Conveni de Carreteres al pressupost 2022 “com si fos una modificació de crèdit per addició de romanents”.

Colom ha recordat que ja durant el tràmit d’aprovació del pressupost 2022 va afirmar que “els 520 milions de pressupost inicial es veurien incrementats amb l’arribada d’ingressos suplementaris, que ara es van confirmant”.

La xifra dels 8,6 milions d’euros de liquidació del Conveni surt del càlcul de les quantitats avançades per l’Estat entre 2008 i 2011, tant per obres com per expropiacions, confrontades amb les certificacions de les obres executades que s’han aportat des del Departament de Mobilitat i Infraestructures.

El Conveni de 2007 tenia una dotació inicial de 431 milions d’euros per a obres d’infraestructura viària a Mallorca. Durant els 4 primers anys de vigència del conveni les anualitats previstes van ser abonades per avançat des del Ministeri, per un total de 194 milions d’euros, 174 per obres i uns altres 20 per expropiacions. A partir de 2012 ja no es van consignar noves partides. I l’addenda del conveni de 2015 no va resoldre la situació ja que les anualitats tampoc es van liquidar en cap exercici pressupostari, atès que la fórmula havia de ser la de la justificació d’obra feta per aconseguir el finançament.