Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell guanya el recurs contra l'adjudicació de les obres de la carretera de Llucmajor a Campos

El Consell guanya el recurs contra l'adjudicació de les obres de la carretera de Llucmajor a Campos

(21/08/2018)

El Tribunal assegura que l'ampliació del termini de tres dies per solucionar la manca de documentació que va donar el Consell a una de les empreses guanyadores, Aglomerados Felanitx S.A., està prevista a la Llei de contractes del sector públic, així com el termini de les notificacions.

El Consell de Mallorca ha guanyat el recurs que la UTE Aglomerados Mallorca, S.A. (AGLOMSA) i Vías y Obras Públicas, S.A. (VOPSA) va interposar contra l'adjudicació del contracte de les obres del desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos (Ma-19).
El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals de Madrid assegura que l'ampliació del termini de tres dies per solucionar la manca de documentació que va donar el Consell a Aglomerados Felanitx S.A. (AFEX) està emparada per la Llei de contractes del sector públic, així com el termini de les notificacions.
Pel que fa al termini d'inici de les obres, s'han de seguir diferents tràmits: constituir la unió temporal d'empreses (UTE), visar el projecte al Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de les Balears i Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, emetre un informe jurídic per part del Consell i redactar i signar el contracte administratiu. Aleshores, el director de l'obra i l'apoderat de la UTE tindran un mes per fer la comprovació de replanteig del projecte i iniciar les obres.

Antecedents
El passat 22 de maig la Comissió Informativa del Consell de Mallorca va aprovar, per unanimitat, l'adjudicació del contracte de les obres del desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos (Ma-19).
L'empresa guanyadora del concurs va ser la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Constructora Pirenaica, S.A. (COPISA) i l'empresa mallorquina Aglomerados de Felanitx, S.A. (AFEX). El pressupost de l'obra és de 27.494.171,22 euros, IVA inclòs, i el termini d'execució, de vint-i-dos mesos.
L'empresa UTE Aglomerados Mallorca, S.A. (AGLOMSA) i Vías y Obras Públicas, S.A. (VOPSA) un cop adjudicada l'obra va decidir presentar un recurs contenciós administratiu en el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.