Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Centre d'Informació de la Dona (CID)

Servei gratuït i especialitzat del Consell de Mallorca que ofereix informació, orientació i assessorament sobre aspectes socials i jurídics a les dones i, de manera prioritària, atenció integral en els casos de violència masclista.

Aquest servei es presta de manera presencial, telefònica o via telemàtica.

Persones destinatàries:

 • Dones residents a  Mallorca
 • Dones víctimes de violència masclistes i/o persones del seu entorn
 • Professionals dels diferents àmbits d’intervenció: social, sanitari, docent, policial, judicial, etc.

 

Ajuda econòmica de pagament únic per a dones que han patit violència de gènere.

Per a més informació, consultau l'apartat Tràmits i procediments relacionats.

Servei gratuït que ofereix informació, orientació i assessorament jurídic a les dones sobre els següents aspectes:

 • Família: separació, divorci, parelles estables, règim econòmic matrimonial, etc.
 • Dret civil: contractes de lloguer, filiacions, herència, successions, desnonaments, etc.
 • Dret penal: maltractament, abusos, agressions sexuals i altres tipus de delictes.
 • Dret laboral: conciliació de la vida laboral i familiar, acomiadaments, assetjament laboral, contractes, drets i deures de les treballadores, pensions, etc.
 • Administratiu: sol·licituds de prestacions, instàncies, procediments, etc.
 • Estrangeria: permisos de residència, treball, nacionalitat, etc.

Contacte:

El servei es presta a Palma, Inca Manacor, Felanitx, Pollença, Campos i Sóller.

El servei d'atenció psicològica és un servei gratuït i especialitzat del Consell de Mallorca, que ofereix atenció psicològica específica en violències masclistes, de manera confidencial i personalitzada.

Persones destinatàries:

L’atenció psicològica es dirigeix a dones víctimes de violències masclistes, en funció de les tres línies d’intervenció:

 • Adolescents i dones joves de 13 a 23 anys víctimes d’algun tipus de violència masclista.
 • Dones adultes víctimes de violència masclista i els seus fills i filles, en l’àmbit de la parella o ex parella.
 • Dones víctimes d’agressions sexuals majors de 13 anys.

Accés al servei:

A la línia d’adolescents i de dones joves es podrà accedir de forma directa, a través del WhatsApp 639 62 00 00, per telèfon, per correu electrònic o presencialment.

A la resta de línies: mitjançant informe de derivació de qualsevol professional de l’àmbit sociosanitari i/o educatiu, a l’adreça electrònica: atenciopsicologica@conselldemallorca.net

Un cop enviat, la dona pot sol·licitar cita al telèfon de contacte.

Si es tracten d’agressions sexuals, la cita es dona amb caràcter d’urgència.

Contacte:

Centre especialitzat de caràcter assistencial, de protecció i recuperació, que dona resposta a situacions de violència de gènere durant 24 hores, els 365 dies de l’any.

Aquest servei d’acolliment conjuga diferents serveis residencials i temporals, que ofereixen acolliment i atenció integral a les dones víctimes de violència masclista, així com a les seves filles i fills a càrrec que pertanyin a la mateixa unitat de convivència.

L'accés és per derivació.

Per què és necessari?

La violència masclista és un greu atemptat contra la dignitat i la llibertat de les dones. Sens dubte, aquesta és una de les problemàtiques socials més greus a la qual fa front la nostra societat i la que més reptes planteja per a les polítiques públiques.

És important sumar tots els esforços i reconèixer també les aportacions que les diferents institucions i la societat civil han fet, i continuen fent, per assolir aquest objectiu comú.

Qui l'impulsa i amb qui?

El Consell de Mallorca considera prioritari impulsar polítiques integrals per abordar la violència masclista i per aconseguir la sensibilització, la prevenció, la detecció i l’eradicació de les situacions de violència cap a les dones.

Aquesta estratègia de col·laboració del Consell de Mallorca amb la societat civil i les dones i els homes en conjunt per fer front de forma més eficaç a aquesta xacra social, la conforma qualsevol institució i entitat de la ciutadania de Mallorca -feminista, veïnal, cultural, educativa, juvenil, professional, sindical, política, de col·legi professional o de mitjans de comunicació- que hi vulgueu participar.

Com es durà a terme?

Amb la signatura del Pacte es fa públic i s'explicita el compromís tant de les entitats com de les dones i els homes a títol individual i de les institucions. Els signants ens faran arribar les actuacions impulsades anualment. Una Comissió de tretze persones expertes vetllarà per l'execució d'aquestes accions i les avaluarà. 

Documents relacionats

Enllaços relacionats

Tràmits i procediments relacionats